Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

April: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza har under 2021 ökat med 191 600 och uppgick vid april månads slut till 1 471 900. Det innebär en ökning med 38 800 kunder i april. Nettoinflödet i april var 8 730* MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 39 300* MSEK hittills under 2021.

För att underlätta uppskattningen av Avanzas utveckling kompletteras härmed månadsstatistiken med courtagegenererande omsättning samt andelen utlandshandel. Månadsstatistiken på sajten samt Key Data har uppdaterats med motsvarande data. Notera att andelen utlandshandel här inkluderar all courtagegenererande omsättning till skillnad från den siffra som tidigare har rapporterats i delårsrapporterna som endast inkluderar aktiehandel.

 apr-21mar-21Förändring
månad %
apr-20Förändring
år %
Kunder, st1 471 9001 433 20031 084 90036
      
Nettoinflöde, MSEK8 730*8 60027 90011
      
Sparkapital, MSEK688 000653 9005407 40069
varav inlåning82 000*81 800081 9000
      
Utlåning, MSEK34 000*32 900324 00042
varav värdepapperskrediter8 150*7 83044 83069
varav Superbolånet PB9 710*9 60018 51014
varav extern bolånevolym (Bolån+)16 200*15 500510 70051
      
Antal courtagegenerer-
ande notor per handelsdag, st **
253 500236 9007165 30053
Courtagegenerer-
ande omsättning per handelsdag, MSEK***
6 3406 14035 30020
varav utlandshandel, MSEK9201 320-3060053

* Preliminära siffror.
** Exklusive notor för fonder, courtagefria notor inom Avanza Markets och ”Start”, samt institutionella kunder.
*** Exklusive omsättning i fonder.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sofia Svavar, Chef Investerarrelationer, 070-761 80 53, sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1 miljoner kunder med över 600 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 5,8 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste elva åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir