Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanza Bank Holding AB (publ): Delårsrapport januari—mars 2021

 · Regulatorisk information

Första kvartalet 2021 jämfört med första kvartalet 2020

 • Kundtillväxten uppgick till 152 800 (86 100) nya kunder, en ökning med 78 procent
 • Nettoinflödet under kvartalet uppgick till 30 500 (21 900) MSEK, en ökning med 40 procent
 • Rörelseintäkterna ökade med 77 procent till 957 MSEK. Samtliga intäktsrader förbättrades. Främst ökade courtagenettot, men även övriga intäkter vilket huvudsakligen var en följd av ökad utlandshandel
 • Rörelsekostnaderna ökade med 13 procent. I kvartalet gjordes en återvinning av en nedskrivning om 10 MSEK avseende hyreskostnader för kontoret på Vasagatan, vilket påverkade övriga kostnader positivt. Personalkostnaderna var högre på grund av fler medarbetare
 • Kostnadsökningen för helåret bedöms som tidigare kommunicerats uppgå till omkring 15 procent, exklusive extraordinära flytt- och hyreskostnader för 2020 och 2021
 • Resultat efter skatt uppgick till 632 MSEK, en ökning med 107 procent
 • På årsstämman beslutades utdelningen enligt förslag till 0,85 SEK per aktie, motsvarande 10 procent av vinsten för 2020. Detta med anledning av Finansinspektionens rekommendation om att banker ska dela ut högst 25 procent av den sammanlagda vinsten för 2019 och 2020. När rekommendationen hävs planerar styrelsen att återkomma med ett ytterligare utdelningsförslag. Bedömningen är att det återstår utbetalningsbara medel om 2,95 SEK per aktie för räkenskapsåret 2020
 • Anna Casselblad tillträdde som CFO den 1 februari
 • Den 12 april offentliggjordes rörelseresultat och resultat efter skatt för första kvartalet med anledning av att marknaden, baserat på konsensusprognoser, väsentligt underskattat resultatet av den ökade kundaktiviteten
 • Bolåneerbjudandet breddades i samarbete med Landshypotek Bank
 • Starterbjudandet utökades med fonder och Avanza blev först i Sverige med att ge tillbaka alla fondavgifter
 • ”Din månad” lanserades för att ge kunder en kontinuerlig överblick över sparandet
 • Avanza rankades högst i anseende och tillit bland svenska finansbolag i en undersökning av Reputation&Trust
 • Avanza utsågs till bästa blogg inom Bank & Finans i Navigators årliga mätning
 • Avanza rankades som den mest attraktiva arbetsgivaren i Sverige inom Finansiella tjänster och Teknologi, i Universums årliga mätning bland studenter

Citat från Rikard Josefson, VD Avanza
”Kundaktiviteten från 2020 har fortsatt och visade till och med på ännu högre aktivitet under inledningen av 2021. Det gör att vi kan leverera ännu ett rekordkvartal och att föregående kvartal slogs med råge. Kundtillväxten i kvartalet har redan passerat tidigare helår, borträknat 2020, och intresset för sparande är större än någonsin. Med den förbättrade flytträtten av pensioner på plats kan Sveriges pensionssparare nu äntligen utifrån sina egna preferenser välja billigare och bättre lösningar, utan onödiga avgifter.“


Kv-1Kv-4förändrKv-1förändr

20212020%2020%
Rörelsens intäkter, MSEK9577063654277
Rörelsens kostnader, MSEK–202–221–8–17913
Rörelseresultat, MSEK75648656361109
Resultat efter skatt, MSEK63241851305107
Resultat per aktie före utspädning, SEK4,082,70511,98106
Rörelsemarginal, %7969106712


Nettoinflöde, MSEK30 50018 7006421 90040
Nykundsinflöde (netto), st152 80085 6007986 10078
Sparkapital vid periodens slut, MSEK653 900570 50015368 20078

En presentation av rapporten kommer att lämnas av Rikard Josefson, VD, och Anna Casselblad, CFO, den 20 april 2021 kl. 10.00. Presentationen hålls på engelska och det kommer att finnas utrymme för frågor. Presentationen kan följas på avanza.se/ir. Telefonnummer för deltagande är:

 • Sverige +46 (0)8 566 426 51
 • Storbritannien +44 33 330 008 04
 • USA +1 63 191 314 22
 • Deltagarkod: 77993852#

För ytterligare information vänligen kontakta:
Rikard Josefson, VD
070-206 69 55
rikard.josefson@avanza.se

Anna Casselblad, CFO
08-409 420 11
anna.casselblad@avanza.se

Sofia Svavar, Chef IR
08-409 420 17
sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1 miljon kunder med över 600 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 5,8 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste elva åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir