Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanza breddar fondutbudet med indexnära Avanza Sverige

Idag lanseras Avanza Sverige – en indexnära Sverigefond som placerar såväl i stora som små bolag med låga hållbarhetsrisker. Den nya fonden ger sparare möjlighet att investera billigt med en bred exponering mot hela den svenska marknaden.

Avanza Sverige är en indexnära fond som följer Morningstar Sweden Sustainability Select 70, ett index som Avanza har utvecklat tillsammans med Morningstar. Indexet består av upp till 70 bolag. Bolag med låga hållbarhetsrisker premieras samtidigt som de med stark koppling till kontroversiella branscher exkluderas. I bedömningen av de enskilda bolagens hållbarhetsrisk används ESG Risk Rating scores från Sustainalytics.

Morningstar Sweden Sustainability Select 70 är inte ett marknadsviktat index. Detta innebär att Avanza Sverige, i jämförelse med många andra indexnära Sverigefonder, kommer att ha en högre exponering mot små och medelstora bolag. Avanza Sverige, är endast tillgänglig på Avanzas plattform och fondens totala avgift uppskattas till 0,17%, inklusive transaktionskostnader.

”När vi utvecklade Avanza Sverige utgick vi från hur vi själva skulle vilja placera våra pengar. Vi såg också en lucka vi ville fylla mellan befintliga svenska småbolagsfonder och svenska indexfonder på marknaden. Vi tyckte att det saknades en hållbar, lågt prissatt fond med bred Sverigeexponering,” säger Jesper Bonnivier, VD Avanza Fonder.

”Avanza Sverige gör att våra kunder nu på ett enklare sätt når små och medelstora bolag med en låg hållbarhetsrisk. Att fondens totala avgift dessutom uppskattas till endast 0,17%, gör den till den billigaste Sverigefonden på Avanzas plattform, efter vår smalare Sverigefond Avanza Zero,” säger Rikard Josefson, VD Avanza.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. För mer information om Avanza Sverige, se faktablad och informationsbroschyr på avanza.se/avanza-sverige.

För mer information vänligen kontakta: 
Rikard Josefson, VD, Avanza
070-206 69 55
E-post: rikard.josefson@avanza.se
Twitter: @avanzabank

Jesper Bonnivier, VD, Avanza Fonder
073-980 22 61
E-post: jesper.bonnivier@avanza.se
Twitter: @avanzabank

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1,5 miljon kunder med mer än 700 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 6,5 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste elva åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir