Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

December: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza har under 2020 ökat med 303 900 och uppgick vid årets slut till 1 280 300. Det innebär en ökning med 33 200 kunder under december. Nettoinflödet i december var 6 400* MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 76 300* MSEK under 2020.

 dec-20 nov-20Förändring
månad %
dec-19Förändring
år %
Kunder, st1 280 300 1 247 1003976 40031
       
Nettoinflöde, MSEK6 400*6 17042 290179
       
Sparkapital, MSEK570 500 546 5004407 70040
varav inlåning77 300*79 700-362 80023
       
Utlåning, MSEK29 900*28 900323 00030
varav värdepapperskrediter6 980*6 56065 16035
varav Superbolånet PB9 320*9 22017 95017
varav extern bolånevolym (Bolån+)13 600*13 10049 84038
       
Antal courtagegenererande notor per dag, st **203 200 177 9001479 500156

* Preliminära siffror.
** Exklusive notor för fonder, Avanza Markets och aktier i courtageklass ”Start”, samt institutionella kunder.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sofia Svavar, Chef Investerarrelationer, 070-761 80 53, sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1 miljon kunder med över 500 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 5,4 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste elva åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir