Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Februari: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza har under 2021 ökat med 118 100 och uppgick vid februari månads slut till 1 398 400. Det innebär en ökning med 46 000 kunder i februari. Nettoinflödet i februari var 9 030* MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 21 900* hittills under 2021.

I slutet av februari publicerades statistik från Sparbarometern avseende fjärde kvartalet 2020. Avanzas andel av sparmarknaden ökade och uppgick vid kvartalets slut till 5,8 procent. Andelen av nettoinflödet var 19,4 procent. Rullande 12M uppgick andelen av nettoinflödet till 19,0 procent.

Avanzas andel av nyutlåningen på bolånemarknaden uppgick under fjärde kvartalet 2020 till
3,1 procent, inkluderat både Superbolånet PB och externa bolån.

Avanzas marknadsandel avseende löpande premieinbetalningar till icke kollektivavtalad tjänstepension uppgick under 2020 till 7,2 procent enligt statistik från Svensk Försäkring. Det var en ökning från 6,6 procent ett år tidigare.

 feb-21 jan-21Förändring
månad %
feb-20Förändring
år %
Kunder, st1 398 400 1 352 30031 025 60036
       
Nettoinflöde, MSEK9 030*12 900-306 55038
       
Sparkapital, MSEK617 900 594 1004403 40053
varav inlåning78 900*77 600269 00014
       
Utlåning, MSEK31 800*30 800323 90033
varav värdepapperskrediter7 670*7 44035 39042
varav Superbolånet PB9 440*9 37018 30014
varav extern bolånevolym (Bolån+)14 700*14 000510 20044
       
Antal courtagegenererande notor per dag, st **320 800 316 1001139 300130

* Preliminära siffror.
** Exklusive notor för fonder, Avanza Markets och aktier i courtageklass ”Start”, samt institutionella kunder.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sofia Svavar, Chef Investerarrelationer, 070-761 80 53, sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1 miljoner kunder med över 600 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 5,8 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste elva åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir