Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Juli: Privatspararna favoriserar Investor

”Sommarbörsen fortsätter att bjuda på finansiellt högtryck där juli, med en uppgång på närmare 8 procent, blir årets sjunde positiva börsmånad och den starkaste julimånaden sedan 2009. Privatspararna favoriserar folkaktien Investor som nu har en bra bit över 300 000 ägare hos Avanza”, säger Nicklas Andersson, sparekonom Avanza.

Privatspararna gör 351 600 affärer per dag i juli. Det är en ökning med 14 procent jämfört med samma månad i fjol.

”Juli som historiskt tenderat att vara den starkaste sommarmånaden lever upp till sin vana trogen genom att tillryggalägga en urstark börsmånad. Trots enkla jämförelsetal övertygar rapportsäsongen och stärker marknadens riskaptit. På sina håll har dock starka kvartalsrapporter fått ett ljummet mottagande, vilket indikerar att marknaden vill att bolagen växer in i värderingskostymen. Uppgången har dock varit bred, där över vart tredje bolag på Stockholmsbörsen stigit minst 10 procent under månaden”, säger Nicklas Andersson.

”Månaden har även bjudit på sommarens sämsta börsdag och årets näst sämsta dito efter förnyad oro för Delta-varianten av coronaviruset. Oron grundar sig i en farhåga att spridningen ska dämpa den ekonomiska återhämtningen och riskera nya restriktioner, eller i värsta fall nya nedstängningar. Börsen har dock skakat av sig denna kortlivade oro för stunden och tagit nya kliv norrut”, fortsätter Nicklas Andersson.

Månadens köplista toppas av Investor, följt av Ericsson och Volvo.

”Sveriges största investmentbolag Investor är den mest ägda aktien hos Avanza och har nu passerat 300 000 ägare. Under kvartalet slutfördes avyttringen av Grand Hôtel samtidigt som bolaget ser många potentiella förvärvsmöjligheter framåt och räknar med att tillföra betydande kapital för att växa sina bolag. Även om VD Johan Forssell belyste flertalet risker i marknaden i sitt senaste VD-ord så lockar Investor privatspararna som en trygg boj i börsbukten”, säger Nicklas Andersson.

”Intresset för Investor följs av det för Ericsson och Volvo. Två bolag som inte bara underpresterat börsen under juli utan även gett negativ avkastning. Ericsson pekar på utmaningar i den kinesiska marknaden och Volvo fortsätter att se utmaningar kring komponentbrist. Privatspararna såg den svaga utvecklingen för bolagens aktier som bra köptillfällen”, fortsätter Nicklas Andersson.

KöperSäljer
Investor BEvolution
Ericsson BSinch
Volvo BTele2
AstraZenecaZalando
H&MVeoneer
KindredSSAB B
AvanzaBoliden
Electrolux BEmbracer
OncopeptidesICA-gruppen
EQTSAAB B


Månadens säljlista toppas av Evolution, följt av Sinch och Tele2.

”Tillväxtbolagen Evolution och Sinch toppar säljlistan och finansierar köpen i de bolag som inte hängt med i börsuppgången under månaden. Både Evolution och Sinch, som gjorde entré i OMXS30 vid halvårsskiftet, är nu stora bolag i termer av marknadsvärde. Även om båda rimligtvis har goda tillväxtförutsättningar framåt ska det bli intressant att se om detta påverkar privatspararnas intresse för aktierna. Under juli handlade försäljningarna om vinsthemtagningar då båda bolagen ökade ägarbasen, men dock i betydligt beskedligare takt än tidigare”, avslutar Nicklas Andersson.

Statistik privat handel

Antal affärer per dag**Juli 2021*Juni 2021Förändring månad %Juli 2020Förändring år %
Avanza 275 600249 30011233 40018
Nordnet 72 90080 300-972 9000
Skandiabanken 3 2002 800143 500-9
Privatspararna, totalt 351 600332 4006309 70014


* Preliminära siffror.
** Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid Nasdaq Stockholm och First North. Statistik från Nasdaq.

För mer information: 
Nicklas Andersson, sparekonom Avanza
0790- 410 600
E-post: nicklas.andersson@avanza.se
Twitter: @Investeraren