Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Kvinnor och sparande

Sedan juni månad har skillnaderna mellan hur mycket män och kvinnor sparar ökat. Samtidigt består fördelningen mellan antalet kvinnor och män bland Avanzas kunder. Kvinnor som sparar hos Avanza och som nått sin första miljon är i genomsnitt fem år äldre än män och föredrar fonder i större utsträckning. Samtidigt väljer män och kvinnor ungefär samma aktier och fonder.

För att uppmärksamma de skillnader som finns mellan kvinnor och män på sparandemarknaden presenterar Avanza regelbunden statistik över hur kvinnor sparar hos Avanza. Vi hoppas att detta ska stimulera till en diskussion som leder fram till en bättre sparandemarknad för alla.

Hur många kvinnor sparar?
Antalet kvinnor bland Avanzas kunder är drygt 571 000 vilket är 37 procent av samtliga kunder. Knappt två av fem nya kunder är kvinnor. Även om antalet kunder hos Avanza stigit sedan juni har skillnaderna mellan antalet kvinnor och män bestått.

Hur sparar kvinnor?
Kvinnor hos Avanza har i dag ett genomsnittligt månadssparande på drygt 2 300 kronor, att jämföra med det genomsnittliga månadssparandet bland män på 3 000 kronor. Jämfört med juni har skillnaden mellan hur mycket kvinnor och män månadssparar ökat med åtta procentenheter.

Så månadssparar vi, krJuni 2021Augusti 2021
Kvinnor2 3002 300
Män2 7003 000

”Att gapet mellan hur mycket kvinnor och män månadssparar ökar är oroande. På sikt riskerar detta att ytterligare spä på skillnaderna i livsinkomst”, säger Moa Langemark, sparanalytiker på Avanza.

”Att månadsspara är ett enkelt sätt att på sikt skapa förutsättningar för att kunna leva det liv man vill. Det kan vara allt från att våga byta karriär, göra en drömresa eller kanske lämna en relation. Att båda parterna i en relation har varsitt månadssparande är ett viktigt första steg till frihet och ett enkelt sätt att kompensera sin partner för exempelvis föräldraledighet”, fortsätter Moa Langemark.

Hur sparar kvinnor som är miljonärer?
Kvinnor når sin första miljon fem år senare än män och är i genomsnitt 55 år gamla när de kan kalla sig miljonärer. Medelkapitalet för kvinnor med över en miljon kronor i sparande hos Avanza är drygt 3 miljoner kronor, vilket är en miljon kronor mindre än för män. Mediankapitalet ligger på knappt 1,7 miljoner kronor, vilket är 200 000 kronor mindre än männens mediankapital.

Kvinnor som nått sin första miljon föredrar aktier framför fonder – drygt hälften av sparandet består av aktier och en tredjedel är fonder. Samtidigt är preferensen för aktier bland män desto högre: två tredjedelar är aktier och en femtedel är fonder. Skillnaderna mellan kvinnors och mäns favoritfonder och aktier är dock inte så stor.

Miljonärernas favoritfonder

KvinnorMän
Spiltan Aktiefond InvestmentbolagSpiltan Aktiefond Investmentbolag
Avanza ZeroAvanza Zero
Avanza GlobalAvanza Global
Swedbank Robur Ny Teknik ASwedbank Robur Ny Teknik A
Länsförsäkringar Global IndexnäraTIN Ny teknik A


Miljonärernas favoritaktier

KvinnorMän
Investor BInvestor B
Volvo BVolvo B
Kinnevik BKinnevik B
Hennes & Mauritz BSwedbank A
Astra ZenecaHennes & Mauritz B

Vad gäller avkastning på sparandet för de båda grupperna är denna nästan identisk, trots skillnaderna i fördelning mellan aktier och fonder: Kvinnor som är miljonärer har hittills i år en medianavkastning på 32,1 procent medan männen har en medianavkastning på 33 procent. Motsvarande siffra hos samtliga Avanzas sparare är 28 procent för kvinnor och 27,6 procent för män.

”Det kan konstateras att de skillnader som finns mellan kvinnor och män, vad gäller riskpreferens på sparmarknaden, även syns bland de mer förmögna kunderna då kvinnor har en större förkärlek för fonder än män. Samtidigt är det intressant att se att det inte är så stora skillnader mellan vilka fonder och aktier som de faktiskt väljer. Såväl förmögna kvinnor som män föredrar billiga indexfonder, investmentbolag och ny teknik. Därutöver ser vi en tydlig preferens för traditionella svenska bolag med Volvo i topp”, säger Moa Langemark.

”Min förhoppning är att det starka intresse som väckts för sparande på börsen, kommer att leda till att även kvinnor når den där första miljon snabbare. Tid och avkastning är de två främsta faktorerna till att lyckas med sitt sparande. Därför är det också viktigt att kvinnor kommer igång med sitt sparande och vågar tro på sig själva. Statistiken vi presenterar i dag visar att kvinnor är minst lika goda investerare som män”, konstaterar Moa Langemark.

För mer information vänligen kontakta: 
Moa Langemark, sparanalytiker, Avanza
079-098 32 47
E-post: moa.langemark@avanza.se
Twitter: @avanzabank

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har närmare 1,5 miljon kunder med över 700 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 6,2 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste elva åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir