Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Kvinnor och sparande

För att uppmärksamma de skillnader som finns mellan kvinnor och män på sparandemarknaden kommer Avanza att presentera regelbunden statistik över hur kvinnor sparar hos Avanza. Vi hoppas att detta ska stimulera till en diskussion som leder fram till en bättre sparandemarknad för alla.

Hur många kvinnor sparar?
Antalet kvinnor bland Avanzas kunder är drygt 550 000 vilket är 37 procent av samtliga kunder. Knappt två av fem nya kunder är kvinnor.

Kvinnor i Stockholmsregionen utgör den största gruppen – var fjärde kvinna i åldersgruppen 30-39 år sparar hos Avanza. Bland männen i Stockholm, samma åldergrupp, sparar var tredje person hos Avanza. På nationell nivå är nästan var femte kvinna i åldersgruppen 30-39 år kund hos Avanza att jämföra med närmare var tredje man i samma åldersgrupp.

”Det är inte överaskande att intresset för att spara är högre i storstadsregionerna där många har en högre inkomst. Utmaningen ligger i att få fler kvinnor att börja spara i hela landet. I dag är det både enkelt och billigt att spara, vi behöver öka förståelsen för det långsiktiga sparandets gynsamma effekter på livsinkomsten. Det spelar ingen roll om det bara är några hundralappar i månaden, det viktiga är att komma igång. Det är det som gör skillnad,” säger Moa Langemark, sparanalytiker Avanza.

Hur sparar kvinnor?
Kvinnor hos Avanza har i dag ett genomsnittligt månadssparande på knappt 2 300 kronor, att jämföra med det genomsnittliga månadssparandet bland män på 2 700 kronor. Tre av fyra kvinnor hos Avanza har i dag ett investeringssparkonto.

”Lönegapet mellan män och kvinnor är i dag cirka 10 procent, det är något mindre än skillnaden mellan kvinnors och mäns månadssparande. Detta tyder på att inkomstskillnaderna inte är den enda förklaringen till varför kvinnor sparar mindre. En trolig förklaring är att många kvinnor har ett sämre självförtroende när det kommer till finansmarknad och sparande. Samtidigt är det glädjande att se att så många kvinnor nyttjar investeringssparkontot. Jag hoppas att diskussion den senaste månaden om ISK ökar medvetenheten kring och och stärker intresset för sparande bland kvinnor,” säger Moa Langemark.

Vad sparar kvinnor i?
Kvinnor tar lägre risk än män i sitt sparande och äger ungefär lika stor andel fonder som aktier. Kvinnor tenderar att favorisera Sverigefonder, men också fonder med inriktning mot ny teknologi och energi. Likaså är globalfonder en annan favorit bland kvinnorna. Generellt kan konstateras att kvinnor tenderar att föredra billiga och breda fonder och väljer bort hedgefonder, blandfonder och fonder exponerade mot Östeuropa/Asien.

Vad gäller aktier föredrar kvinnor stora svensknoterade bolag såsom Volvo, SAS, H&M och Axfood. Däremot är intresset lågt för högvolatila aktier och andra högriskprodukter, såsom exempelvis instrument med kryptotillgångar som underliggande tillgång.

Vid en jämförelse av de aktier hos Avanza med störst andel kvinnliga ägare över 18 år och motsvarande lista för män blir skillnaderna ännu större. Hos kvinnor består hela topp tio av svenska, medelstora- till stora bolag inom bland annat livsmedel, hälso- och skönhetsvård. Topp tio bland männen består enbart av amerikanska aktier varav flera är högvolatila men också bolag verksamma inom spel och teknik.

Aktier med flest kvinnliga ägareAktier med flest manliga ägare
Lyko Group ABRush Street Interactive Inc
Midsona BGameStop Corp
SWECO BAdvanced Micro Devices Inc
ICA GruppenBlackBerry Ltd
Odd Molly InternationalAMC Entertainment Holdings Inc

”Det är intressant att se att skillnaderna är så stora mellan hur kvinnor och män väljer att spara. Ur ett kortsiktigt perspektiv kan män ha gynnats av sitt höga risktagande, men på längre sikt har det historiskt varit mer gynsamt att investera som kvinnorna, i stabila bolag man känner sig trygg med. Likaså är det glädjande att se att kvinnor i stor utsträckning väljer breda och billiga fonder och på det sättet sprider sina risker – utan att betala höga avgifter,” säger Moa Langemark.

För mer information vänligen kontakta: 
Moa Langemark, sparanalytiker, Avanza
079-098 32 47
E-post: moa.langemark@avanza.se
Twitter: @avanzabank

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har närmare 1,5 miljon kunder med över 700 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 6,2 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste elva åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir