Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Spargapet mellan kvinnor och män börjar redan i mellanstadiet

När vi analyserar skillnaderna i kvinnors och mäns sparande ser vi att dessa börjar så tidigt som i tioårsåldern. Vi behöver stärka medvetenheten kring detta och arbeta för att tidigt sätta stopp för spargapet mellan könen.

För att få en bättre bild av orsaken till skillnaderna i kvinnors och mäns sparande har data över Avanzas barnsparkonton analyserats. Datan visar att fördelningen mellan pojkar och flickor, som har ett barnsparkonto och som ägs av en vuxen, är nästan helt jämn fram till att barnen är i 10-årsåldern. Därefter ökar skillnaderna gradvis och när barnen är 15 år tillhör enbart vart tredje barnsparkonto en flicka. När barnen är 16 år har det sjunkit till endast vart fjärde barnsparkonto.

”Det är oerhört oroande att skillnaderna i sparande börjar redan när vi är barn. Detta visar med all tydlighet att vi behöver jobba på många plan för att jämna ut spargapet”, konstaterar Moa Langemark, sparanalytiker på Avanza.

”En självklar åtgärd är att stärka finanskunskapen i skolan och få alla barn att förstå vikten av sparande. Vad som dock är minst lika viktigt, och som framgår av vår data, är att vi också behöver öka medvetenheten kring det ojämställda sparandet hos alla vuxna. Att få en god start på sitt sparande ska inte bero på om man är flicka eller pojke. Detta borde vara en självklarhet för alla i dagens samhälle”, poängterar Moa Langemark.

Flickorna får Volvo, pojkarna Tesla
Förutom att det är fler pojkar som får ett barnsparkonto finns det också skillnader i hur vuxna sparar till barnen. Till flickor väljer man fonder, medan pojkar i större utsträckning får aktier. Detta stämmer väl överens med hur vuxna kvinnor och män själva fördelar sitt sparande. Därutöver finns det skillnader i vilka aktier och fonder vuxna väljer till barnen.

Favoritaktierna, barnsparkonto

FlickorPojkar
Volvo Car BTesla
SandvikAstra Zeneca
EQTSandvik
EvolutionSEB A
ABBHandelsbanken

Favoritfonderna, barnsparande

FlickorPojkar
Skagen Global ADNB Global Indeks A
Didner & Gerge SmåbolagSPP Aktiefond Global A SEK
Didner & Gerge AktiefondAvanza Auto 5
Avanza ZeroDidner & Gerge Aktiefond
DNB Global Indeks AAvanza Zero

”Det är intressant att vuxna väljer en lägre risknivå i sparandet till flickor. Möjligen skickar detta signaler till flickorna hur de ska se på sparande, som de sedan tar med sig in i vuxenlivet. Att vuxna till exempel väljer svensknoterade Volvo Cars till flickor och USA-noterade Tesla till pojkar stämmer väl överens med hur de vuxna själva sparar. Kvinnor tenderar att välja den svenska börsen medan män i större utsträckning föredrar den amerikanska”, konstaterar Moa Langemark.

Flickorna vinner ändå i slutänden
Även om pojkarnas sparande i genomsnitt har en högre risk är det ändå flickorna som drar det längsta strået när det kommer till avkastning. Var femte flicka hos Avanza har i år slagit börsen jämfört med var sjunde pojke.

”Det är glädjande att se flickornas sparande utvecklas så pass bra, även om vi ser den ojämställda sparandemarknaden växa fram redan under mellanstadiet. Även bland vuxna kvinnor ser vi en något bättre utveckling för portföljen som i genomsnitt har en lägre risknivå än männens”, konstaterar Moa Langemark.

För att uppmärksamma de skillnader som finns mellan kvinnor och män på sparandemarknaden presenterar Avanza regelbunden statistik över hur kvinnor sparar hos Avanza. Vi hoppas att detta ska stimulera till en diskussion som leder fram till en bättre sparandemarknad för alla.

För mer information vänligen kontakta: 
Moa Langemark, sparanalytiker, Avanza
079-098 32 47
E-post: moa.langemark@avanza.se
Twitter: @avanzabank

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1,5 miljon kunder med mer än 700 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 6,6 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste tolv åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir