Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Spargapet mellan kvinnor och män minskar något i december

Spargapet mellan kvinnor och män minskar med en procentenhet i december och är nu 22 procent. Minskningen beror på att män dragit ned på sitt månadssparande mer än kvinnor, när vi nu befinner oss i en konsumtionstung period och där börsoron också ökat.

Kvinnor hos Avanza äger i dag 26,5 procent av det samlade kapitalet och har ett genomsnittligt månadssparande på drygt 2 100 kronor, att jämföra med det genomsnittliga månadssparandet bland män på 2 700 kronor. Det innebär att kvinnor månadssparar 78 procent av vad män gör vilket ger ett spargap på 22 procent. Spargapet i december var en procentenhet lägre jämfört med oktober.

”Både kvinnor och män har i december minskat sitt månadssparande, vilket sannolikt beror på dels ökad börsoro, dels att vi befinner oss i en konsumtionstung period. Då kvinnor inte har dragit ned på sitt månadssparande lika mycket som män minskar också spargapet mellan könen något”, menar Moa Langemark, sparanalytiker på Avanza.

Under december månad var de mest populära aktierna hos Avanza, sett till antal investerare, Evolution, SBB och Investor B. Dessa aktier har också haft en hög omsättning under månaden.

Populäraste aktierna, december

KvinnorMän
Investor BEvolution
ICA GruppenSBB B
SBB BInvestor B
EvolutionEmbracer
SinchSinch

När det kommer till fonder är Spiltan Aktiefond Investmentbolag favoriten följt av Avanza Global och Avanza Zero, både bland kvinnor och män.

Populäraste fonderna, december

KvinnorMän
Spiltan Aktiefond InvestmentbolagSpiltan Aktiefond Investmentbolag
Avanza GlobalAvanza Global
Avanza ZeroAvanza Zero
Avanza Auto 6Avanza Auto 6
Avanza Auto 5Avanza 75

”Även om det är positivt att spargapet minskar hade det varit bättre om det istället berodde på att kvinnor ökat sitt månadssparande, snarare än att män minskat sitt mer. Ett månadssparande är en fantastisk sparform. Det jämnar ut riskerna i sparandet då man inte tar hänsyn till börsens tillfälliga svängningar, utan köper både när den går upp och när den går ner. Historiskt har detta varit den mest effektiva sparstrategin”, konstaterar Moa Langemark.

För att uppmärksamma de skillnader som finns mellan kvinnor och män på sparandemarknaden presenterar Avanza regelbunden statistik över hur kvinnor sparar hos Avanza. Vi hoppas att detta ska stimulera till en diskussion som leder fram till en bättre sparandemarknad för alla.

För mer information vänligen kontakta: 
Moa Langemark, sparanalytiker, Avanza
079-098 32 47
E-post: moa.langemark@avanza.se
Twitter: @avanzabank

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har närmare 1,5 miljon kunder med över 700 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 6,6 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste tolv åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir