Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

April: Månadsstatistik*

Antalet kunder hos Avanza har under 2022 ökat med 71 500 och uppgick vid april månads slut till 1 731 700. Det innebär en ökning med 11 500 kunder i april. Nettoinflödet i april var 2 590 MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 19 200 MSEK hittills under 2022.

 apr-22mar-22Förändr
månad %
apr-21Förändring
år %
Kunder, st1 731 7001 720 20011 471 90018
      
Nettoinflöde, MSEK2 5903 490-268 710-70
      
Sparkapital, MSEK728 600740 900-2688 0006
varav inlåning97 10096 800082 00018
      
Utlåning, MSEK43 60042 900234 00028
varav värdepapperskrediter10 40010 40008 15028
varav internt finansierade bolån10 90010 70029 71012
varav externa bolån (Bolån+)22 20021 700216 20037
      
Antal courtagegenererande notor
per handelsdag, st **
173 400184 500-6253 500-32
Omsättning i courtagegenererande
värdepapper per handelsdag, MSEK***
4 5005 490-186 340-29
varav utlandshandel, MSEK800840-5920-13

* Siffror för innevarande månad är preliminära.
** Exklusive notor för fonder, courtagefria notor inom Avanza Markets och Start, samt institutionella kunder.
*** Exklusive omsättning i fonder och Avanza Markets.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sofia Svavar, Chef Kommunikation & Investerarrelationer, 070-761 80 53, sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1,7 miljoner kunder med över 700 miljarder SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 7,0 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste tolv åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir