Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanza avbryter utredningen av det potentiella samarbetet med Safello kring kryptotillgångar

 · Regulatorisk information

Den 14 mars 2022 ingick Avanza Bank AB, ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ), en avsiktsförklaring (Letter of Intent) avseende ett eventuellt samarbete kring handel med kryptotillgångar med kryptomäklaren Safello AB, ett helägt dotterbolag till Safello Group AB. Målsättningen med avsiktsförklaringen var att utreda ett potentiellt samarbete för distribution av Safellos tjänster för kryptotillgångar via Avanzas plattform. Avanza har beslutat att i nuläget avbryta denna process.

Kryptomarknaden är än så länge oreglerad och Avanza har efter en mer djupgående utredning kommit fram till att i nuläget avbryta planerna på ett eventuellt erbjudande om direktinvesteringar i krypto via Avanzas plattform och avvakta tydligare reglering för kryptomarknaden.

”Vår ambition med avsiktsförklaringen var att undersöka om vi tillsammans med Safello kunde erbjuda handel i kryptotillgångar på ett informativt och ansvarsfullt sätt. Vi har haft en konstruktiv och bra dialog med Safello, och har under utredningen fått ett mycket gott intryck av deras verksamhet. Vi har dock i vår utredning av förutsättningarna i nuläget kommit till slutsatsen att avvakta med ett eventuellt erbjudande av handel direkt i kryptotillgångar”, säger Rikard Josefson, VD Avanza.

För mer information vänligen kontakta: 
Rikard Josefson, VD, Avanza
070-206 69 55
E-post: rikard.josefson@avanza.se
Twitter: @avanzabank

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1,7 miljon kunder med över 700 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 6,7 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste tolv åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir