Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanza lanserar ny fastighetsfond med stjärnförvaltare

Tillsammans med Peter Norhammar lanseras fonden Avanza Fastighet by Norhammar. Det är en aktivt förvaltad fond som investerar i börsnoterade fastighetsbolag i Norden. Fonden är exklusiv för Avanzas kunder.

En ny fond flyttar in hos Avanza. Den här gången en fond med fokus på fastighetsbolag – en sektor som sett till avkastning har utklassat Stockholmsbörsen historiskt*. Fonden förvaltas av fastighetsexperten Peter Norhammar som i över 20 år framgångsrikt förvaltat fastighetsfonder med en väl beprövad investeringsprocess.

”Under drygt 20 år har jag lagt den största delen av min tid på analys och förvaltning av bygg- och fastighetsbolag. Trots det lär jag mig nya saker varje dag och tycker fortfarande att det är lika kul! Målet är självklart att skapa god avkastning till er som ger mig förtroendet att förvalta era pengar. Filosofin är att förvalta dem som om de vore mina egna”, säger Peter Norhammar, fondförvaltare.

Avanza Fastighet by Norhammar har en investeringshorisont på 2-3 år och består av 20-30 bolag, främst inom den nordiska fastighetssektorn. Städerna i Norden växer så det knakar och vi blir allt fler – trender som driver värdetillväxt i fastighetssektorn. Vilka bolag som fonden investerar i anpassas hela tiden efter den aktuella konjunkturen och ränteläget, samt genom noggranna analyser och prognoser om framtiden. Även hållbarhet är en viktig del i förvaltningen då bygg- och fastighetsbranschen står inför många utmaningar kopplat till hållbarhet.

”Fastigheter hör till de tillgångar med högst avkastning över tid och det finns starka drivkrafter för fortsatt tillväxt. Jag har på nära håll kunnat följa Peters framgångsrika förvaltning och är väldigt glad att kunna erbjuda våra kunder ytterligare en attraktiv fond”, säger Rikard Josefson, VD Avanza.

Avanza Fastighet by Norhammar är ett exklusivt samarbete mellan Avanza och Peter Norhammar, NRP Anaxo Management A/S. Fonden är en av de billigaste aktivt förvaltade fastighetsfonderna för privatpersoner på marknaden. Fondens totala avgift uppskattas till 1,10 procent.

*De senaste tio åren har Carnegies fastighetsindex gett drygt 620 procents avkastning att jämföra med Stockholmsbörsen som under samma period gett en avkastning om 257 procent. Peter Norhammar förvaltade Länsförsäkringar fastighetsfond (2016-2020) som överträffat sitt jämförelseindex. För information, faktablad, informationsbroschyr samt uträkning för fastighetsindex historiska utveckling se avanza.se/avanzafastighet

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

För mer information vänligen kontakta: 
Rikard Josefson, VD, Avanza
070-206 69 55
E-post: rikard.josefson@avanza.se
Twitter: @avanzabank

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1,5 miljon kunder med över 700 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 6,6 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste tolv åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir