Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

December: Månadsstatistik*

Antalet kunder hos Avanza har under 2021 ökat med 379 800 och uppgick vid december månads slut till 1 660 100. Det innebär en ökning med 20 600 kunder i december. Nettoinflödet i december var 4 130 MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 89 800 MSEK under 2021.

 dec-21nov-21Förändr
månad %
dec-20Förändring
år %
Kunder, st1 660 1001 639 50011 280 30030
      
Nettoinflöde, MSEK4 1309 440-566 400-35
      
Sparkapital, MSEK809 600786 2003570 50042
varav inlåning89 40086 600377 60015
      
Utlåning, MSEK40 10039 300229 90034
varav värdepapperskrediter10 10010 10006 97045
varav internt finansierade bolån10 20010 10019 3209
varav externa bolån (Bolån+)19 80019 100413 60046
      
Antal courtagegenererande notor
per handelsdag, st **
194 300253 300-23203 200-4
Omsättning i courtagegenererande värdepapper per
handelsdag, MSEK***
5 4506 720-194 80014
varav utlandshandel, MSEK8101 120-281 000-19

* Siffror för innevarande månad är preliminära.
** Exklusive notor för fonder, courtagefria notor inom Avanza Markets och Start, samt institutionella kunder.
*** Exklusive omsättning i fonder och Avanza Markets.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sofia Svavar, Chef Investerarrelationer, 070-761 80 53, sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1,6 miljoner kunder med över 800 miljarder SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 6,6 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste tolv åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir