Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Kvinnor investerar dubbelt så bra som män

I nästan alla åldersgrupper utklassar kvinnorna männen

Den senaste tolvmånadersperioden har kvinnorna hos Avanza haft mer än dubbelt så hög medianavkastning som männen. I åldrarna 18-30 år var den närmare sex gånger högre.

Generellt har kvinnor i högre utsträckning en mer passiv sparstrategi än män. Kvinnor har mindre riskfulla placeringar och har historiskt undvikit att paniksälja vid börsfall. Detta har gynnat kvinnors sparande under det senaste börsåret som bjudit på rejäla svängningar. Kvinnornas medianavkastning var 10%, vilket är mer än dubbelt så högt som männens 4%. Bland kunder hos Avanza gör kvinnor i genomsnitt nio transaktioner i månaden medan män gör 15. Kvinnors snittomsättning är enbart en tredjedel av männens.

I nästan samtliga åldersgrupper har kvinnorna lyckats få en högre avkastning och bland 18-30-åringarna till och med närmare sex gånger så hög. Även historiskt har kvinnor ofta haft en högre avkastning än männen, om än något lägre än den period som här redovisas.

Medianavkastning, kvinnor och män olika åldersgrupper

ÅldersintervallKönTotal medianavkastning
0-10 årKvinna14,5%

Man14,5%
11-17 årKvinna12,4%

Man8,5%
18-30 årKvinna8,2%

Man1,4%
31-40 årKvinna10,8%

Man5,3%
41-50 årKvinna11,1%

Man6,5%
51-60 årKvinna10,0%

Man5,8%
61-70 årKvinna8,9%

Man6,2%
71-80 årKvinna8,4%

Man6,7%
81-90 årKvinna7,4%

Man7,3%
91+ årMan3,3%

Kvinna1,4%

Tabellen ovan avser perioden 1 februari 2021 till och med 1 februari 2022 och visar den totala medianavkastningen för Avanzas kunder med sparande i fonder, aktier och övriga värdepapper uppdelat i åldersgrupper och kön.

”Många kvinnor uppger att de inte kan eller vågar investera på börsen. Ändå visar vår data tydligt att kvinnor visst kan. Fler borde ta steget och komma igång med sitt sparande på börsen”, konstaterar Moa Langemark, sparanalytiker Avanza.

Hon fortsätter: ”Unga kvinnor är de som lyckas med den högsta medianavkastning. Det är lovande inför framtiden. Om alla dessa kvinnor visar att de vågar och kan, kan det inspirera fler kvinnor att ta steget ut på börsen. Det är aldrig för sent att komma igång med sparandet. Det kan göra stor skillnad för privatekonomin framåt.”

Fondspararna är de klara vinnarna
Under det senaste året är det framför allt fondspararna som fått högst avkastning, både fondsparande kvinnor och män hade en medianavkastning på 12,7%. I gruppen som enbart sparar i aktier, däremot, har medianavkastningen varit betydligt lägre, 3,0% för kvinnor och
-1,9% för män.

”Fondspararna är de klara vinnarna. Detta kan förklara kvinnornas överlägsenhet i total medianavkastning där kvinnor föredrar fonder i större utsträckning än män. Samtidigt är det intressant att se att även kvinnorna som bara investerar i aktier har en högre medianavkastning än männen”, säger Moa Langemark.

Hon fortsätter: ”En förklaring kan vara att kvinnor i högre utsträckning väljer bolag som de känner till och använder i sin vardag. Därmed undviker kvinnor de mest riskfyllda och spekulativa tillgångarna. Det har gynnat dem.”

Trots större framgång sparar kvinnor mindre än män
Kvinnor hos Avanza har ett genomsnittligt månadssparande på knappt 2 100 kronor, jämfört med det genomsnittliga månadssparandet bland män på 2 700 kronor. Det innebär att kvinnor månadssparar 78% av vad män gör vilket ger ett spargap på 22%. Spargapet i februari var detsamma som i december. Skillnaden i samlat kapital mellan kvinnor och män växer där kvinnors kapital sjönk från 26,5% i december 2021 till 24,7% i februari 2022.

För att uppmärksamma de skillnader som finns mellan kvinnor och män på sparandemarknaden presenterar Avanza regelbunden statistik över hur kvinnor sparar hos Avanza. Vi hoppas att detta ska stimulera till en diskussion som leder fram till en bättre sparandemarknad för alla.

För mer information vänligen kontakta: 
Moa Langemark, sparanalytiker, Avanza
079-098 32 47
E-post: moa.langemark@avanza.se
Twitter: @avanzabank

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har fler än 1,6 miljoner kunder med över 700 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 7 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste tolv åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir