Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Lägre effekt på Avanzas räntenetto efter den senaste styrräntehöjningen

Förra veckan beslutade Riksbanken att höja styrräntan med 75 punkter, med effekt från idag. Denna höjning kommer inte i samma utsträckning som tidigare räntehöjningar påverka Avanzas räntenetto positivt, eftersom den till största del kommer att delas med kunder.

Idag höjs räntan på Avanzas eget sparkonto riktat mot företagskunder från 1,10% till 1,50%. Från och med 1 januari 2023 införs även ränta på likvida medel på ISK, Aktie- och fondkonto samt Kapitalförsäkringar.

Avseende Avanzas internt finansierade bolån, som villkorsmässigt är direkt kopplat till styrräntan, genomförs räntehöjningen först 1 februari 2023. Räntan på värdepapperskrediten höjs med i genomsitt 0,35% från och med 7 december 2022.

Räntenettokänsligheten för den senaste styrräntehöjningen på 75 punkter uppskattas påverka räntenettot positivt med omkring 50 MSEK på årsbasis, baserat på volymerna per tredje kvartalets utgång.

För mer information vänligen kontakta: 
Rikard Josefson, VD, Avanza
070-206 69 55
Mejl: rikard.josefson@avanza.se
Twitter: @avanzabank

Sofia Svavar, Chef Kommunikation & IR
070-761 80 53
Mejl: sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1,7 miljoner kunder med över 600 miljarder SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar drygt 6 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste tolv åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir