Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Maj: Månadsstatistik*

Antalet kunder hos Avanza har under 2022 ökat med 74 800 och uppgick vid maj månads slut till 1 734 900. Det innebär en ökning med 3 260 kunder i maj. Till följd av bytet av backoffice-systemet i mitten av april pausades den löpande processen för kundavslut under april, vilket har medfört en eftersläpning som tagits igen under maj. Intaget av nya kunder i maj var i linje med april månad. Nettoinflödet i maj uppgick till 2 780 MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 21 900 MSEK hittills under 2022.

I slutet av maj publicerades statistik från Sparbarometern avseende första kvartalet 2022. Avanzas andel av sparmarknaden uppgick vid första kvartalets slut till 6,7 procent. Andelen av nettoinflödet var 16,8 procent. Rullande 12M uppgick andelen av nettoinflödet till 15,5 procent.

Avanzas andel av nyutlåningen på bolånemarknaden uppgick under första kvartalet 2022 till
4,7 procent, inkluderat både internt finansierade samt externa bolån.

Avanzas marknadsandel avseende löpande premieinbetalningar till icke kollektivavtalad tjänstepension uppgick under april 2021 – mars 2022 till 8,0 procent enligt statistik från Svensk Försäkring. Det var en ökning från 7,5 procent ett år tidigare. Avseende andelen av premieinflödet till hela den svenska livmarknaden (inklusive kapitalförsäkring) var Avanza den största aktören med 11,8 procents marknadsandel.

 maj-22apr-22Förändr
månad %
maj-21Förändring
år %
Kunder, st1 734 9001 731 70001 498 20016
      
Nettoinflöde, MSEK2 7802 59078 950-69
      
Sparkapital, MSEK725 700728 6000701 2003
varav inlåning100 30097 100385 10018
      
Utlåning, MSEK43 60043 600034 40027
varav värdepapperskrediter9 85010 400-57 99023
varav internt finansierade bolån10 90010 90009 75012
varav externa bolån (Bolån+)22 80022 200316 70037
      
Antal courtagegenererande notor
per handelsdag, st **
165 900173 400-4244 000-32
Omsättning i courtagegenererande
värdepapper per handelsdag, MSEK***
4 2804 500-56 040-29
varav utlandshandel, MSEK630800-21790-20

* Siffror för innevarande månad är preliminära.
** Exklusive notor för fonder, courtagefria notor inom Avanza Markets och Start, samt institutionella kunder.
*** Exklusive omsättning i fonder och Avanza Markets.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sofia Svavar, Chef Kommunikation & Investerarrelationer, 070-761 80 53, sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1,7 miljoner kunder med över 700 miljarder SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 6,7 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste tolv åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir