Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

November: Månadsstatistik*

Antalet kunder hos Avanza har under 2022 ökat med 110 600 och uppgick vid utgången av november till 1 770 700. Det innebär en ökning med 3 300 kunder i november. Till följd av en beståndsöverlåtelse av avtalspensioner till Futur Pension minskade antalet kunder med 3 870, se mer nedan.

Nettoinflödet i november uppgick till -6 050 MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 24 000 MSEK hittills under 2022. I nettoinflödet för november ingår en beståndsöverlåtelse av avtalspensioner på -1 430 MSEK till Futur Pension. Exklusive denna överlåtelse uppgick nettoinflödet till -4 620 MSEK, att jämföra med 10 MSEK för oktober. Avanza är sedan sju år tillbaka inte längre aktiv inom avtalspensioner. I nettoinflödet för november ingår även ett utflöde på -4 400 MSEK kopplat till förvaltaraffären.

I mitten på november publicerades statistik från Sparbarometern avseende tredje kvartalet 2022. Avanzas andel av sparmarknaden var stabil på 6,3 procent jämfört med andra kvartalet, och minskade från 6,6 procent ett år tidigare. Andelen av nettoinflödet var 7,7 procent. Rullande 12M uppgick andelen av nettoinflödet till 10,7 procent.

Avanzas andel av nyutlåningen på bolånemarknaden uppgick under tredje kvartalet till 0,8 procent, inkluderat både internt finansierade bolån och externa bolån. Det var en minskning från 1,5 procent i tredje kvartalet 2021.

Avanzas marknadsandel avseende löpande premieinbetalningar till icke kollektivavtalad tjänstepension ökade under oktober 2021 – september 2022 till 8,4 procent enligt statistik från Svensk Försäkring, från 7,7 procent ett år tidigare. Avanzas andel av premieinflödet till hela den svenska livmarknaden (inklusive kapitalförsäkring) för de senaste tolv månaderna var 10,4 procent.

 nov-22okt-22Förändr
månad %
nov-21Förändring
år %
Kunder, st1 770 7001 767 40001 639 5008
      
Nettoinflöde, MSEK-6 050-9305519 440-
Nettoinflöde exklusive
jämförelsestörande poster, MSEK
-4 62010-9 440-
      
Sparkapital, MSEK680 200665 4002786 200-13
varav inlåning96 40098 800-286 60011
      
Utlåning, MSEK43 30043 500039 30010
varav värdepapperskrediter8 3008 690-410 100-18
varav internt finansierade bolån11 20011 200010 10011
varav externa bolån (Bolån+)23 90023 600119 10025
      
Antal courtagegenererande
notor per handelsdag, st **
150 000132 70013253 300-41
Omsättning i courtagegenererande
värdepapper per handelsdag, MSEK***
4 1703 660146 720-38
varav utlandshandel, MSEK480420141 120-57

* Siffror för innevarande månad är preliminära.
** Exklusive notor för fonder, courtagefria notor inom Avanza Markets och Start, samt institutionella kunder.
*** Exklusive omsättning i fonder och Avanza Markets.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sofia Svavar, Chef Kommunikation & Investerarrelationer, 070-761 80 53, sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1,7 miljoner kunder med över 600 miljarder SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar drygt 6 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste tretton åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir