Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Oktober: Fortsatt försiktiga fondsparare dumpar globalfonder

”Oktober bjöd på nytt årslägsta för breda Stockholmsbörsen (OMXSGI), men har därefter snabbt stigit över 10%. Därmed ser vi faktiskt ut att gå mot en uppgång på närmare 7% för månaden. Fondspararna drar dock fortsatt ned på risken genom att ta hem vinsten i globalfonder och stuva om mot blandfonder. Dessa attraherar var tredje köpkrona under månaden”, säger Nicklas Andersson, sparekonom Avanza.

Avanzas sparare gör 83 800 fondaffärer per dag i oktober. Det är 26% färre än samma månad i fjol, visar statistik från 1 053 900 fondkunder hos Avanza.

”Fondspararna fortsätter att dra ned på risken, vilket inte är konstigt. Oktober bjöd på nytt årslägsta för tredje gången i år, det prövar naturligtvis tålamodet. Sedan dess har temperaturen på börsen gradvis ökat, delvis tack vare sjunkande långränta i USA liksom försvagad dollar och en hyfsad rapportsäsong”, säger Nicklas Andersson.

”Globalfonder har favoriserats varje månad det senaste halvåret, men återfinns nu på säljtoppen. Det är ett intressant trendskifte. Globalfonder ger stor exponering mot amerikanska börsen, och dollarn, vilket varit helt rätt i år. Även om Dow Jones går mot den bästa oktobermånaden sedan indexet grundades 1896 så har kronan stärkts över 5% mot dollarn sedan slutet på september. Fondspararnas tajming i år får sägas vara imponerande – inte bara en gång utan två”, säger Nicklas Andersson.

”Den röda tråden på köplistan är nästan bländande och stavas riskaversion. I år har man i princip inte kunnat gömma sig i något tillgångsslag. Många av oss pratar om det kraftiga börsfallet, men kontinentalplattorna har även skakat på räntemarknaden. Den amerikanska tioåringen har exempelvis bjudit på den sämsta utvecklingen under ett enskilt år någonsin. Förräntningstakten på räntemarknaden är dock betydligt mer aptitlig nu än vid årsskiftet, vilket gjort blandfonder mer intressanta än tidigare”, fortsätter Nicklas Andersson

”Det föreslagna grundavdraget om 300 000 kronor på ISK kan rimligtvis leda till högre intresse för ränteplaceringar. Speciellt med tanke på att TINA (There is no Alternative) lämnat över stafettpinnen till TARA (There are Reasonable Alternatives), det vill säga att det numera finns alternativ till aktier. Det betyder att det nu blir försvarbart att ha ränteplaceringar med lägre förväntad avkastning än aktier på sitt schablonskattade ISK”, säger Nicklas Andersson.

Mest köptaMest sålda
BlandfonderGröna energifonder
Obligationsfonder (USD)Teknikfonder
HedgefonderObligationsfonder (SEK)
TurkietfonderGlobalfonder
LäkemedelsfonderAsienfonder

Intresset för blandfonder följs av obligationsfonder (USD) och hedgefonder.

”Amerikanska centralbanken FED ligger längre fram i räntehöjningscykeln än exempelvis Riksbanken och kan dessutom komma att göra mer. Det är något som talar för att dollarn en tid skulle kunna parkera på en stark nivå. Via obligationsfonder får fondspararna en valutaexponering mot dollar, eftersom de handlas i just dollar. Här bör man förvissa sig om vilken duration fonderna har, alltså genomsnittlig löptid på obligationsinnehaven. Ju längre duration desto högre ränterisk, där rådande klimat talar för kortare duration”, säger Nicklas Andersson.

”Hedgefonder har ofta en absolutavkastande ambition. De har ett friare placeringsmandat och en bredare verktygslåda för att uppnå just det. Det finns en etablerad sanning om att hedgefonder tingar en högre risk, men så behöver det nödvändigtvis inte vara. Däremot kräver de friare placeringsmandaten att man som fondsparare gör en grundlig hemläxa kring fondens historik och förvaltarens skicklighet, men även kostnaderna då många har prestationsbaserade avgifter”, fortsätter Nicklas Andersson.

Gröna energifonder är månadens mest sålda fonder.

”Energikrisen har satt fokus på behovet av energiomställning, vilket skapat en renässans för intresset kring gröna energifonder under året. Senaste månaden har fonderna i kategorin däremot haft viss motvind och får nu stryka på foten när fondspararna drar ned på risken”, säger Nicklas Andersson.

Fondhandel


Oktober
2022
September
2022
Förändring månad %Oktober 2021Förändring
år %
Fondkunder1 053 9001 061 400-1989 4007
Fondaffärer2 514 0002 525 80003 380 300-26
Fondaffärer per fondkund och månad2,42,403,4-29
Fondaffärer per dag83 80084 2000112 700-26


För mer information: 
Nicklas Andersson, sparekonom Avanza
0790- 410 600
E-post: nicklas.andersson@avanza.se
Twitter: @Investeraren