Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Valberedningens förslag till styrelse och ordförande i Avanza Bank Holding AB (publ)

 · Regulatorisk information

Inför årsstämman i Avanza Bank Holding AB (publ) den 31 mars 2022 offentliggör valberedningen härmed sitt förslag avseende styrelseordförande och övriga styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår:

  • att styrelsen ska bestå av tio ledamöter,
  • omval av Magnus Dybeck, Catharina Eklöf, Jonas Hagströmer, Sven Hagströmer,
    Mattias Miksche, Johan Roos, Hans Toll och Leemon Wu,
  • nyval av Linda Hellström och Sofia Sundström, samt
  • att Sven Hagströmer omväljs som ordförande.

Styrelseledamoten Viktor Fritzén har avböjt omval.

Linda Hellström är född 1974 och är civilekonom M.Sc. från Handelshögskolan i Stockholm. Hon kommer senast från en roll som Managing Director på Accenture Interactive. Tidigare befattningar inkluderar CEO för konsultbolaget Kaplan, CMO på Lernia och varumärkeskonsult på Differ. Valberedningen anser att Linda Hellströms erfarenheter inom data-driven marknadsföring, personalisering och marknadsföringsteknologi kommer att ge ett värdefullt tillskott till Avanzas styrelse. Linda Hellström har inget innehav av aktier i Avanza idag.

Sofia Sundström är född 1985 och har en civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi från KTH i Stockholm. Sofia Sundström är idag Vice President Connectivity på Tink. Tidigare befattningar inkluderar bland annat Managing Director Nordics för Bambora samt managementkonsult på Bain & Company. Valberedningen anser att Sofia Sundströms erfarenheter av att leda och effektivisera organisationer inom Fintech och Open Banking kommer ge ett värdefullt tillskott till Avanzas styrelse. Sofia Sundström har inget innehav av aktier i Avanza idag.

Valberedningens övriga förslag till årsstämman i Avanza Bank Holding AB kommer att anges i kallelsen till årsstämman som offentliggörs närmare årsstämman.

Valberedningen inför årsstämman 2022 består av:
Erik Törnberg, valberedningens ordförande, som representerar Creades AB, styrelsens ordförande Sven Hagströmer, som representerar familjen Hagströmer inklusive bolag, Moritz Sitte som representerar Baillie Gifford & Co, samt Peter Guve som representerar AMF Pension & Fonder.

För mer information vänligen kontakta: 
Erik Törnberg, Valberedningens ordförande
070-462 45 01

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1,6 miljoner kunder med över 700 miljarder SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 6,6 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste tolv åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir