Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Augusti: Månadsstatistik*

Antalet kunder hos Avanza har under 2023 ökat med 86 400 och uppgick vid augusti månads slut till 1 863 100. Det innebär en ökning med 10 800 kunder netto i augusti. Nettoinflödet i augusti uppgick till 6 400 MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 47 700 MSEK hittills under 2023.

I slutet av augusti publicerades statistik från Sparbarometern avseende andra kvartalet 2023. Avanzas andel av nettoinflödet på sparmarknaden var 9,5 procent, vilket är högt för ett andra kvartal. Andelen är alltid lägre under andra kvartalet på grund av högt inflöde till tjänstepension där Avanzas marknadsandel är relativt låg. Avanzas totala marknadsandel av sparmarknaden minskade därav något till 6,6 procent, från 6,7 procent i första kvartalet.

 aug-23jul-23Förändring
månad %
aug-22Förändring
år %
Kunder, st1 863 1001 852 30011 756 9006
      
Nettoinflöde, MSEK6 4008 170-222 880122
      
Sparkapital, MSEK734 800749 300-2681 5008
varav inlåning99 90097 300399 6000
varav Sparkonto19 30017 7009--
varav extern inlåning (Sparkonto+)39 40038 000434 90013
      
Internt finansierad utlåning, MSEK19 50019 400120 900-7
varav värdepapperskrediter8 1908 20009 670-15
varav bolån11 30011 200111 2001
Externa bolån (Bolån+), MSEK21 60021 800-123 200-7
      
Antal courtagegenererande
notor per handelsdag, st**
114 500133 400-14149 200-23
Omsättning i courtagegenererande
värdepapper per handelsdag, MSEK**
2 5603 090-173 680-30
varav utlandshandel, MSEK5204808670-22

* Siffror för innevarande månad är preliminära.
** Exklusive notor och omsättning för fonder samt courtagefria affärer såsom Avanza Markets och courtageklass Start.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sofia Svavar, Chef Kommunikation & Investerarrelationer, 070-761 80 53, sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1,8 miljoner kunder med över 700 miljarder SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar närmare 7 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste tretton åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir