Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanza publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2022

 · Regulatorisk information

Idag publiceras årsredovisning och hållbarhetsrapport avseende Avanza Bank Holding AB (publ) för 2022. Läs den på www.avanza.se/ir.

2022 var ett tufft år som skapade utmaningar för både kunder och Avanza. Samtidigt tydliggjordes vikten av ett sparande.

”Mina kollegor och jag vill uppmuntra och inspirera till ett långsiktigt hållbart sparande. Genom ständig innovation, och med fokus på vad som är bäst för våra kunder skapar vi bättre förutsättningar för sparande, bygger förtroende och skapar tillväxt. Vi fortsätter att investera i vårt erbjudande för att stötta kunder till kloka insikter och sparbeslut”, säger Rikard Josefson, VD Avanza.

Trots ett utmanande år med tufft marknadsläge och kraftigt sjunkande börs växte Avanza med 116 600 nya kunder och vann SKI:s utmärkelse Sveriges nöjdaste sparkunder för trettonde året i rad. Detta bidrog till det näst bästa resultatet i Avanzas historia, vilket också visar på stark motståndskraft i affärsmodellen.

Läs mer på www.avanza.se/ir.

För mer information vänligen kontakta: 
Sofia Svavar, Chef Kommunikation & IR, 08-409 420 17
sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1,7 miljon kunder med över 700 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar drygt 6 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste tretton åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir