Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanza väljer att återkalla ledningsprövningen av Knut Frängsmyr som VD

 · Regulatorisk information

En VD på företag under Finansinspektionens (FI) tillsyn ska ledningsprövas av FI. Efter kommunikation med FI kring tidigare utfärdade böter relaterade till ombyggnation av privatbostad väljer Avanza att återkalla pågående ärenden om lednings- och ägarledningsprövning av Knut Frängsmyr som ny VD i Avanza Bank AB (publ) och Avanza Bank Holding AB (publ). Styrelsen avser vidare att omgående återuppta rekryteringsprocessen. Styrelsen har utsett Gunnar Olsson, COO och Vice VD, som tillförordnad VD.

”Det är beklagligt att vi nu får göra ett omtag i rekryteringsprocessen. Jag har samtidigt en stor tilltro till Avanzas ledningsgrupp som är stark och samtrimmad med en tydlig riktning. Gunnar Olsson är väl förberedd att ta över så det blir inte en alltför kännbar förändring i den bemärkelsen. Vi går nu vidare med högsta fart i den fortsatta rekryteringsprocessen”, säger Sven Hagströmer, Ordförande Avanza.

Avsändare och kontaktperson:
Sven Hagströmer, Ordförande Avanza

Då Sven Hagströmer befinner sig på ett transatlantiskt flyg hänvisas eventuella frågor till John Hedberg, styrelseledamot Avanza: 
Mobil: 070-629 23 37
Mejl: john.hedberg@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1,8 miljoner kunder med närmare 700 miljarder SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar närmare 7 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste tretton åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir