Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanzas nya globala räntefond öppnar möjligheten att vända höga räntor till sin fördel

Avanza breddar fondutbudet med Avanza Ränta Global – en räntefond med exponering mot globala företagsobligationer som ger kunder möjligheten att dra nytta av rådande höga ränteklimat. Fonden förvaltas av Captor Fund Management AB, vars förvaltningsstrategi tidigare primärt använts av större institutionella investerare.

Styrräntan är den högsta på över 15 år vilket har slagit hårt mot såväl aktiemarknaden som privatsparnas ekonomi. För att skapa möjligheten för fler att dra fördel av den höga räntemiljön lanseras därför Avanza Ränta Global – med exponering mot globala företagsobligationer.

”Det höga ränteläget i världen har gjort räntefonder mer intressanta och till ett bra komplement i portföljen. Genom vårt nya fondtillskott erbjuder vi nu våra kunder möjligheten till ett effektivt sparande i globala företagsobligationer”, säger Jesper Bonnivier, VD Avanza Fonder.

Avanza Ränta Global ger exponering mot globala företagsobligationer i två olika kreditsegment. Investment Grade (70%) är 250 globala bolag, jämnt fördelade över Nordamerika och Europa, med höga kreditbetyg. High Yield (30%) är 100 nordamerikanska och 75 europeiska bolag med lägre kreditbetyg vilket medför att deras obligationer har chans att avkasta mer samtidigt som risken är högre. Samtliga bolag i båda kreditsegmenten är likaviktade, vilket innebär att de utgör lika stor andel i fonden.

Captors förvaltningsstrategi är exponering mot företagsobligationer via derivat. Det betyder att fonden tar svensk ränterisk istället för utländsk samtidigt som exponeringen mot företagen är global. Detta ger en bättre diversifiering, högre likviditet och minimal valutaexponering. Avanza Ränta Global är en matarfond, vilket innebär att den måste investera minst 85% av det förvaltade kapitalet i sin mottagarfond. I praktiken är det dock 100%.

”Vi ville skapa en räntefond som fångar potentialen med företagsobligationer och samtidigt har en hög likviditet. Detta skiljer den från en del andra fonder i samma kategori som är begränsade till Sverige eller Norden och där likviditeten inte är lika god. Andra fonder har också ofta en stor exponering mot fastighetssektorn”, säger Jesper Bonnivier.

Fondens ränteduration förväntas över tid vara 4 år och den totala avgiften är 0,58%. Rekommenderad investeringshorisont är minst 3 år.

På Avanzabloggen berättar Felicia Schön, Privatekonom på Avanza, mer om hur räntefonder fungerar och vad som driver avkastningen: https://blogg.avanza.se/allt-du-behover-veta-om-rantefonder/

För mer information vänligen kontakta: 
Jesper Bonnivier, VD Avanza Fonder
073-980 22 61
E-post: jesper.bonnivier@avanza.se

Investeringar i fonder innebär en risk att du inte får tillbaka pengarna du satte in. Avanza Ränta Global är en matarfond som placerar minst 85% av värdet i en mottagarfond. För legala dokument se avanza.se.

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1,8 miljoner kunder med närmare 750 miljarder SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 6,5 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste 14 åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir