Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanzas tillträdande VD har förvärvat aktier och optioner i Avanza

Knut Frängsmyr, tillträdande VD på Avanza, har förvärvat 16 000 aktier och 275 000 optioner i Avanza Bank Holding AB (publ).

Den 7 september tecknade Knut 75 000 teckningsoptioner i Avanzas befintliga optionsprogram 2023/2026, enligt de villkor som beslutades av årsstämman 2021. Förvärvet av teckningsoptionerna skedde till marknadsvärde, utfört av oberoende värderingsinstitut. Varje teckningsoption medför rätten, att om tre år i enlighet med Avanzas teckningsoptionsprogram 2023/2026, teckna en (1) ny stamaktie i Avanza till en teckningskurs motsvarande ett belopp uppgående till 120 procent av det vägda genomsnittspriset av genomförda affärer i Avanzas aktie den 24 augusti 2023. Förvärvet av teckningsoptionerna påverkar inte utspädningen mer än inom ramen för befintligt program.

Härutöver har Avanzas två största ägare, Biovestor och Creades, ställt ut ytterligare 200 000 köpoptioner på motsvarande villkor som Avanzas teckningsoptionsprogram. Dessa 200 000 köpoptioner kommer ej att påverka utspädningen för Avanzas övriga ägare.

För mer information vänligen kontakta: 
Sven Hagströmer, styrelseordförande Avanza
070-728 81 92
Mejl: Sven.Hagstromer@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1,8 miljoner kunder med över 700 miljarder SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar närmare 7 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste tretton åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir