Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

December: Månadsstatistik*

Antalet kunder hos Avanza har under 2022 ökat med 116 600 och uppgick vid utgången av december till 1 776 700. Det innebär en ökning med 6 000 kunder i december. Nettoinflödet i december uppgick till -470 MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 23 600 MSEK under 2022.

 dec-22nov-22Förändring
månad %
dec-21Förändring
år %
Kunder, st1 776 7001 770 70001 660 1007
      
Nettoinflöde, MSEK-470-6 050-924 130-
Nettoinflöde exklusive
jämförelsestörande poster, MSEK
-470-4 620-904 130-
      
Sparkapital, MSEK663 700680 200-2809 600-18
varav inlåning94 30096 400-289 4005
      
Utlåning, MSEK43 40043 300040 1008
varav värdepapperskrediter8 0408 300-310 100-20
varav internt finansierade bolån11 20011 200010 20010
varav externa bolån (Bolån+)24 10023 900119 80022
      
Antal courtagegenererande
notor per handelsdag, st **
123 400150 000-18194 300-36
Omsättning i courtagegenererande
värdepapper per handelsdag, MSEK**
3 1704 170-245 450-42
varav utlandshandel, MSEK340480-29810-58

* Siffror för innevarande månad är preliminära.
** Exklusive notor och omsättning för fonder samt courtagefria notor såsom Avanza Markets och courtageklass Start.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sofia Svavar, Chef Kommunikation & Investerarrelationer, 070-761 80 53, sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1,7 miljoner kunder med över 600 miljarder SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar drygt 6 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste tretton åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir