Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Februari: Månadsstatistik*

Antalet kunder hos Avanza har under 2023 ökat med 21 100 och uppgick vid februari månads slut till 1 797 800. Det innebär en ökning med 6 930 kunder netto i februari. Nettoinflödet i februari uppgick till 4 640 MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 10 300 MSEK hittills under 2023.

I mitten av februari publicerades statistik från Sparbarometern avseende fjärde kvartalet 2022. Avanzas andel av sparmarknaden ökade till 6,4 procent från 6,3 procent i det tredje kvartalet, men minskade från 7,0 procent ett år tidigare. Andelen av nettoinflödet var -24,4 procent, en följd av att nettoinflödet i det fjärde kvartalet var negativt. Nettoinflödet i det fjärde kvartalet inkluderade en beståndsöverlåtelse av avtalspensioner om -2 400 MSEK till Futur Pension, samt ett utflöde om -4 400 MSEK kopplat till förvaltaraffären. Rullande 12M uppgick andelen av nettoinflödet på sparmarknaden till 5,8 procent.

Avanzas andel av nettoutlåningen på bolånemarknaden uppgick under fjärde kvartalet till 5,3 procent, inkluderat både internt finansierade bolån och externa bolån. Det var en ökning från 3,1 procent i fjärde kvartalet 2021.

Avanzas marknadsandel avseende löpande premieinbetalningar till icke kollektivavtalad tjänstepension ökade under 2022 till 8,5% enligt statistik från Svensk Försäkring, från 7,8 procent ett år tidigare. Avanzas andel av premieinflödet till hela den svenska livmarknaden (inklusive kapitalförsäkring) för 2022 var 9,6 procent.

 feb-23jan-23Förändring
månad %
feb-22Förändring
år %
Kunder, st1 797 8001 790 80001 701 4006
      
Nettoinflöde, MSEK4 6405 620-174 810-4
      
Sparkapital, MSEK715 100712 2000722 600-1
varav inlåning90 40092 000-299 400-9
      
Utlåning, MSEK43 30043 600-141 6004
varav värdepapperskrediter8 3308 20029 860-16
varav internt finansierade bolån11 30011 400-110 6007
varav externa bolån (Bolån+)23 70024 000-121 10012
      
Antal courtagegenererande
notor per handelsdag, st **
165 900158 1005202 200-18
Omsättning i courtagegenererande
värdepapper per handelsdag, MSEK**
4 2804 01075 890-27
varav utlandshandel, MSEK5905900790-25

* Siffror för innevarande månad är preliminära.
** Exklusive notor och omsättning för fonder samt courtagefria notor såsom Avanza Markets och courtageklass Start.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sofia Svavar, Chef Kommunikation & Investerarrelationer, 070-761 80 53, sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1,7 miljoner kunder med över 700 miljarder SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar drygt 6 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste tretton åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir