Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Kv2 2023: Spararna i ett osäkert läge mellan optimism och pessimism

Det avvaktade börsklimatet verkar göra fler osäkra på börsens utveckling det kommande året. Lika många tror nu på en stigande som på en sjunkande börs, visar en ny Demoskop-undersökning med 1033 svarande.

”Vi har haft några händelserika börsår vilket tydligt återspeglas i sparindikatorn. På bara två år har spararna gått från att ha en starkt optimistisk syn, till rekordpessimistisk, och vidare till det osäkra mellanläge där vi nu befinner oss där spararna är osäkra på vad som väntar härnäst”, säger Felicia Schön, Privatekonom Avanza.

På frågan ”Vad tror du om Stockholmsbörsens utveckling de kommande 12 månaderna?” är det 27% som svarar att börsen kommer stiga samtidigt som lika många tror att börsen kommer sjunka.
Jämfört med för ett år sedan är det stor skillnad, då en majoritet av de tillfrågade trodde på en sjunkande börs och enbart 17% på en stigande börs. Det är även dubbelt så många som tror på en oförändrad börs jämfört med förra året. I jämförelse med förra kvartalet syns den största förändringen dock i svaret ”ingen uppfattning”.

”Vi kan konstatera att spararna är alltmer osäkra på börsutvecklingen framöver, vilket inte är förvånande då många betydande makrofaktorer är osäkra just nu. Sannolikt är många avvaktande inför kommande inflationssiffror med efterföljande räntebesked som är avgörande för hur mycket samhällsekonomin, och i förlängningen börsbolagen, påverkas”, säger Felicia Schön.

Vad tror du om börsens utveckling de kommande 12 månaderna?

Kv2
2022
Kv3
2022
Kv4
2022
Kv1
2023
Kv2
2023
Börsen kommer att stiga17%17%28%30%27%
Börsen kommer att sjunka56%48%29%31%27%
Oförändrad8%11%16%14%16%
Ingen uppfattning18%24%27%25%30%

Avanzas Sparindikator* definieras som skillnaden mellan andelen som tror på stigande respektive sjunkande börs de kommande 12 månaderna. Under andra kvartalet i år landar det på 0, vilket kan jämföras med -39 under samma kvartal förgående år och 23 för två år sedan.

Avanzas Sparindikator

Kv2 2021Kv3 2021Kv4 2021Kv1 2022Kv2 2022Kv3 2022Kv4 2022Kv1 2023Kv2 2023
2316-11-39-31-1-10

Även sparandet visar på avvaktan – men med försiktig optimism
Jämfört med årets första kvartal går trenden åt den positiva riktningen – fler tror de kommer kunna spara mer och färre tror de kommer kunna spara mindre.

”Andelen sparare som svarar att de tror på ett oförändrat sparande kommande år ökar. Även det kan ses som ett tecken på att spararna avvaktar vad som kommer hända i den svenska ekonomin härnäst. För många är det ett fortsatt tufft läge med snabba räntehöjningar och många osäkerhetsfaktorer. Samtidigt fortsätter trenden svagt uppåt för andelen som tror de kommer kunna spara mer och en mindre andel tror sig kunna spara mindre. Det tolkar jag som att spararna har viss optimism om att ekonomin kommer ljusna och att många hunnit anpassa sig till det nya läget och gjort de förändringar i privatekonomin som behövts”, säger Felicia Schön.

Jämfört med de senaste 12 månaderna, tror du att du kommer kunna spara mer eller mindre de kommande 12 månaderna?


Kv2 2022Kv3 2022Kv4 2022Kv1 2022Kv2 2023
Mer19%14%14%21%22%
Mindre36%48%47%38%34%
Oförändrat42%34%35%39%42%
Vet ej3%3%4%3%2%


Aktiesparandet tillbaka på toppnivå, samtidigt ökar andelen som inte sparar alls
Tidigt under året steg Stockholmsbörsen med drygt 10 procent men har därefter stagnerat. Bättre har det gått för de amerikanska börserna där flera rusande aktiekurser för några av världens största bolag har fått tekniktunga NASDAQ 100 att lyfta runt 45% under årets två första kvartal. Att börserna visar på styrka trots det osäkra makroläget bidrar till att riskaptiten för aktier kommit tillbaka efter ett år med stora tapp”, säger Felicia Schön.

”Vi ser även en tydligt uppåtgående trend för sparkonto, vilket inte heller är förvånade när den riskfria räntan plötsligt ger några procents avkastning från tidigare nollnivåer. Som sparare är det dock viktigt att komma ihåg att inflationen fortfarande är markant högre än sparkontoräntan och det långsiktiga sparandet gör sig därför fortsatt bäst på börsen. För de som vill säkra upp med en extra stor buffert i detta osäkra läge är det dock givetvis bättre med en högre sparränta än en lägre. Trots några procents avkastning på sparkontot ser vi en ökning i andelen som inte sparar alls – vilket kan vara ett tecken på att de som redan har det tufft får det allt tuffare”, fortsätter Felicia Schön.

Hur sparar du idag?

Kv2 2022Kv3 2022Kv4 2022Kv1 2023Kv2 2023
Aktier
37%37%39%37%40%
Fonder
65%60%64%65%62%
Sparkonto
65%64&66%71%72%
Amorterar
29%28%29%34%30%
Sparar på annat sätt
6%6%6%6%5%
Sparar ej
7%10%8%7%9%
Vet ej
0%1%1%1%1%


*Avanza genomför, tillsammans med undersökningsbolaget Demoskop, en gång per kvartal en undersökning i syfte att få en bild av privatpersoners börshumör. Den primära frågeställningen är vad privatpersoner tror om Stockholmsbörsens utveckling kommande 12 månaderna. Avanzas sparindikator definieras utifrån detta som skillnaden mellan andelen som tror på stigande börs och andelen som tror på sjunkande börs de kommande 12 månader. En sparindikator på 0 innebär lika stor andel som tror på stigande som sjunkande börskurser. Ett negativt värde innebär att fler tror på fallande än stigande börskurser, medan ett positivt värde innebär att fler tror på stigande börskurser.

För mer information: 
Felicia Schön, Privatekonom Avanza
076-195 30 00
E-post: felicia.schon@avanza.se
Twitter: @schon_felicia