Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Maj: Månadsstatistik*

Antalet kunder hos Avanza har under 2023 ökat med 55 200 och uppgick vid maj månads slut till 1 831 900. Det innebär en ökning med 5 400 kunder netto i maj. Nettoinflödet i maj uppgick till 6 310 MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 28 100 MSEK hittills under 2023.

I mitten av maj publicerades statistik från Sparbarometern avseende första kvartalet 2023. Avanzas andel av sparmarknaden ökade till 6,7 procent från 6,4 procent i det fjärde kvartalet 2022, oförändrat från 6,7 procent ett år tidigare. Andelen av nettoinflödet var 23,2 procent. Rullande 12M uppgick andelen av nettoinflödet på sparmarknaden till 6,4 procent, en följd av att nettoinflödet i det fjärde kvartalet 2022 var negativt. Nettoinflödet i det fjärde kvartalet inkluderade en beståndsöverlåtelse av avtalspensioner om -2 400 MSEK till Futur Pension, samt ett utflöde om -4 400 MSEK kopplat till förvaltaraffären.

Avanzas andel av nettoutlåningen på bolånemarknaden uppgick under första kvartalet till -8,0 procent, inkluderat både internt finansierade bolån och externa bolån. Det var en minskning från 4,7 procent i första kvartalet 2022.

Avanzas marknadsandel avseende löpande premieinbetalningar till icke kollektivavtalad tjänstepension uppgick under april 2022 – mars 2023 till 8,5 procent enligt statistik från Svensk Försäkring. Det var en ökning från 8,0 procent ett år tidigare. Avanzas andel av premieinflödet till hela den svenska livmarknaden (inklusive kapitalförsäkring) för de senaste tolv månaderna var 8,9 procent.

 maj-23apr-23Förändring
månad %
maj-22Förändring
år %
Kunder, st1 831 9001 826 50001 734 9006
      
Nettoinflöde, MSEK6 3104 750332 780127
      
Sparkapital, MSEK722 400722 5000725 7000
varav inlåning93 70091 3003100 300-7
varav Sparkonto12 5008 81042--
varav extern inlåning (Sparkonto+)35 30034 500232 4009
      
Internt finansierad utlåning, MSEK19 40019 700-220 800-7
varav värdepapperskrediter8 0708 360-39 850-18
varav bolån11 30011 400-110 9004
Externa bolån (Bolån+)22 50022 900-222 800-1
      
Antal courtagegenererande
notor per handelsdag, st**
152 400149 2002165 900-8
Omsättning i courtagegenererande
värdepapper per handelsdag, MSEK**
3 1903 510-94 280-25
varav utlandshandel, MSEK470520-10630-25

* Siffror för innevarande månad är preliminära.
** Exklusive notor och omsättning för fonder samt courtagefria notor såsom Avanza Markets och courtageklass Start.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sofia Svavar, Chef Kommunikation & Investerarrelationer, 070-761 80 53, sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1,8 miljoner kunder med över 700 miljarder SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar närmare 7 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste tretton åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir