Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

November: Trendbrott – småbolagsfonder i köptoppen

”November har bjudit på ett efterlängtat börsrally på Stockholmsbörsen (OMXSGI) som nu är upp 8% sedan årets start. Vi har under månaden har fått några ljusglimtar på makrofronten vilket resulterat i ett trendskifte i fondspararnas handel. Framför allt utmärker sig småbolagsfonderna som är tillbaka på köplistan efter ett halvår på listan över mest sålda”, säger Felicia Schön, Privatekonom på Avanza.

”Fondhandeln har återhämtat sig efter spararnas mer avvaktande köp under oktober. I november har vi fått positiva makroekonomiska besked, Riksbankens lämnade styrräntan oförändrad och kronan stärktes med över 6% mot dollarn, vilket givit viss börsoptimism”, säger Felicia Schön.

Köplistan toppas av globalfonder, följt av Sverigefonder och småbolagsfonder.

”Globalfonder är fortsatt den mest populära fondkategorin, men nytt för månaden är att den inte längre står för en majoritet av fondhandeln. Det verkar som att fondkronorna allokeras tillbaka till fonder med innehav i stora svenska bolag och till småbolagsfonder. Spararna har en förkärlek för just svenska innehav och är inte sena med att öka sin exponering dit när stjärnorna börjar stå rätt. Trendskiftet för småbolagsfonder är ett tydligt tecken på en ökad optimism och riskaptit bland fondspararna”, säger Felicia Schön.

”Företagsobligationsfonder tappar jämfört med förra månaden trots att räntetoppen kan vara nådd. Om jag får spekulera tror jag det beror på att man tänker att andra investeringsalternativ i form av exponering mot börsen har större avkastningsmöjligheter nu”, fortsätter Felicia Schön.

Mest köptaMest sålda
GlobalfonderEnergifonder
SverigefonderTurkietfonder
SmåbolagsfonderGröna energifonder
BlandfonderRåvarufonder
FöretagsobligationsfonderRäntefonder i SEK

Högst upp på månadens säljlista hittar vi energifonder, följt av Turkietfonder och gröna energifonder. Nytt för månaden är att både råvarufonder och räntefonder återfinns på säljlistan.

”Förra månaden såg vi vinsthemtagningar bland teknikfonder och Nordamerikafonder. Nu i november kan vi se liknande tendenser för Turkietfonder och energifonder som gått starkt under året, men där utvecklingen vänt nedåt”, säger Felicia Schön.

”För råvarufonder och räntefonder tror jag, likt för företagsobligationsfonder, att spararnas säljmönster handlar om omallokering till alternativ som förväntas ge högre avkastning. Den genomgående trenden för månadens fondhandel är ett mer optimistiskt sentiment”, avslutar Felicia Schön.

För mer information: 
Felicia Schön, Privatekonom Avanza
076-195 30 00
E-post: felicia.schon@avanza.se
Twitter: @schon_felicia