Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Oktober: Månadsstatistik*

Antalet kunder hos Avanza har under 2023 ökat med 105 300 och uppgick vid oktober månads slut till 1 882 000. Det innebär en ökning med 8 870 kunder netto i oktober. Nettoinflödet i oktober uppgick till 7 210 MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 61 500 MSEK hittills under 2023.

 okt-23sep-23Förändring
månad %
okt-22Förändring
år %
Kunder, st1 882 0001 873 20001 767 4006
      
Nettoinflöde, MSEK7 2106 5909-930***-
Nettoinflöde exklusive
jämförelsestörande poster, MSEK
7 2106 59091072 000
      
Sparkapital, MSEK699 900715 400-2665 4005
varav inlåning103 300101 400298 8005
varav Sparkonto24 40022 50082 0901 067
varav extern inlåning (Sparkonto+)41 50040 100335 30018
      
Internt finansierad utlåning, MSEK19 70019 500119 900-1
varav värdepapperskrediter8 1908 12018 690-6
varav bolån11 50011 400111 2003
Externa bolån (Bolån+), MSEK21 00021 300-123 600-11
      
Antal courtagegenererande
notor per handelsdag, st**
113 100107 6005132 700-15
Omsättning i courtagegenererande
värdepapper per handelsdag, MSEK**
2 6902 47093 660-27
varav utlandshandel, MSEK450460-24207

* Siffror för innevarande månad är preliminära.
** Exklusive notor och omsättning för fonder samt courtagefria affärer såsom Avanza Markets och courtageklass Start.
*** I nettoinflödet för oktober 2022 ingick en beståndsöverlåtelse av avtalspensioner på -940 MSEK till Futur Pension.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sofia Svavar, Chef Kommunikation & Investerarrelationer, 070-761 80 53, sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1,8 miljoner kunder med 700 miljarder SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar närmare 7 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste tretton åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir