Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

September: Månadsstatistik*

Antalet kunder hos Avanza har under 2023 ökat med 96 500 och uppgick vid september månads slut till 1 873 200. Det innebär en ökning med 10 100 kunder netto i september. Nettoinflödet i september uppgick till 6 590 MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 54 300 MSEK hittills under 2023.

 sep-23aug-23Förändring
månad %
sep-22Förändring
år %
Kunder, st1 873 2001 863 10011 764 0006
      
Nettoinflöde, MSEK6 5906 4003-220-
      
Sparkapital, MSEK715 400734 800-3639 90012
varav inlåning101 40099 9002100 1001
varav Sparkonto22 50019 30017--
varav extern inlåning (Sparkonto+)40 10039 400235 70012
      
Internt finansierad utlåning, MSEK19 50019 500020 200-3
varav värdepapperskrediter8 1208 190-18 970-9
varav bolån11 40011 300111 2002
Externa bolån (Bolån+), MSEK21 30021 600-123 300-9
      
Antal courtagegenererande
notor per handelsdag, st**
107 600114 500-6136 900-21
Omsättning i courtagegenererande
värdepapper per handelsdag, MSEK**
2 4702 560-43 340-26
varav utlandshandel, MSEK460520-124405

* Siffror för innevarande månad är preliminära.
** Exklusive notor och omsättning för fonder samt courtagefria affärer såsom Avanza Markets och courtageklass Start.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sofia Svavar, Chef Kommunikation & Investerarrelationer, 070-761 80 53, sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1,8 miljoner kunder med över 700 miljarder SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar närmare 7 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste tretton åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir