Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Varannan man sparar åt sin partner – kan missgynna kvinnors ekonomiska självständighet

Varannan man uppger att de sparar åt sin partner. Det kan leda till problematiska konsekvenser för den ekonomiska självständigheten - mer än var tredje kvinna svarar att ekonomi är ett hinder för att skilja sig.

Att spara åt sin partner kan vara ett utbrett problem i samhället, visar en undersökning gjord av Demoskop på uppdrag av Avanza. Mer än varannan man uppger att de sparar åt sin partner. Motsvarande siffra för kvinnor är var tredje.

”Att män tenderar att spara åt sin partner i större utsträckning kan ha flera anledningar. Sannolikt beror det till viss del på sociala förväntningar som levt kvar sedan det var norm att mannen i hushållet försörjde familjen. Sparandet åt sin respektive är framför allt ett problem då sparandet görs i eget namn, men även då sparandet är i partnerns namn kan det leda till bekymmer om denne aldrig får möjligheten att själv lära sig om sparande eller att ta ansvar över hushållets ekonomi”, säger Felicia Schön, Privatekonom på Avanza.

”Problematiken med att spara åt sin partner är att det riskerar att hämma den ekonomiska självständigheten. En självständighet som är direkt avgörande för att kunna ta egna beslut över sitt liv och inte riskera att hamna i beroendeställning. För att vara ekonomiskt fri bör man ha ett eget sparande”, fortsätter Felicia Schön.

Att spara åt sin partner missgynnar framför allt kvinnor
Att spara åt en partner är som mest problematiskt i ett samboskap eftersom tillgångar enligt lag inte måste delas lika vid separation. Men även för gifta kan det få konsekvenser. Den ena partnern tror sig sannolikt få hälften vid en eventuell skilsmässa – trots att det visat sig att mannen tenderar att lämna en skilsmässa med 75% mer än kvinnan1.

Det är således tydligt att det är kvinnors ekonomiska självständighet som missgynnas mest. Förutom att de lämnar en skilsmässa med mindre så anger också 37% av kvinnorna att ekonomin är ett hinder för att lämna en relation, och hela 21% att de inte skulle ha råd alls. Motsvarande andel för männen är inte ens hälften så hög - 18% respektive 10%2. Samtidigt visar vår undersökning att nästan dubbelt så många kvinnor (9%) jämfört med män (5%) uppger att de inte sparar alls.

Sparande åt sin partner vanligare bland äldre
Äldre tenderar att spara åt sin partner i större utsträckning än yngre. För de över 65 år är det en majoritet, 53%. För unga vuxna under 29 år är andelen enbart 19%.

Sparar du bara till dig själv eller även till din partner?
 
Andel som svarat ”Både åt mig själv och min partner”*
ManKvinnaAllaUpp till 29 år30–49 år50–64 år65 år eller äldre
49,6%32,9%41,6%19,2%40,7%41,7%53,4%


*De som angivit att de inte har en partner är exkluderade

”Att de äldre sparar åt sin partner i större utsträckning stödjer tesen att det är gamla normer som lever kvar. Det som förvånar mig mest är att även de födda efter 1970-talet sparar till sin partner i hög utsträckning. Sedan dess har de flesta arbetat, även kvinnor. Med egen lön borde man ha ett eget sparande”, säger Felicia Schön.

Fullmakt är inte en lösning på problemet
I dagsläget är det inte möjligt att samäga ett ISK, det är alltid den ena partnern som står som ensam ägare. Många tror sig lösa problemet genom en fullmakt, men sanningen är att ISK-ägaren ensam har full kontroll och närsomhelst kan ta bort fullmakten.

För att underlätta det gemensamma sparandet lanserade Avanza i mars en funktion vid namn ”Spara Tillsammans” där två enskilda konton, oavsett kontotyp, kan kopplas samman. På så sätt kan man ha ett gemensamt sparande, men juridiskt äga sin egen del av sparandet.

”Den absolut enklaste lösningen på problemet är att själv se till att man har ett sparande, som juridiskt är sitt eget. Ett välvilligt sparande av en partner kan visa sig bli en björntjänst”, säger Felicia Schön.

Kvinnor hos Avanza har i juni 2023 ett genomsnittligt månadssparande på drygt 1 900 kronor, jämfört med det genomsnittliga månadssparandet bland män på knappt 2 700 kronor. Det innebär att kvinnor månadssparar 72% av vad män gör, vilket ger ett spargap på 28%. Kvinnornas andel av det samlade kapitalet hos Avanza är i juni 25,4%. Totalt bland Avanzas kunder är ca 38% kvinnor. Medianavkastningen de senaste 12 månaderna var för kvinnor 12,21%, medan den för männen var 7,54% (per 2023-06-25).

Källor:
1 Ownershifts kartläggning ”Ägande i nöd och lust” (2022)
2 Ipsos på uppdrag av Danske Bank (2023)

För mer information vänligen kontakta: 
Felicia Schön, Privatekonom, Avanza
+46 761 95 30 00
E-post: felicia.schon@avanza.se
Twitter: @schon_felicia

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har fler än 1,8 miljoner kunder med över 700 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar närmare 7 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste tretton åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir