Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

VD Rikard Josefson avser att lämna Avanza den sista juni 2024

 · Regulatorisk information

Rikard Josefson har meddelat styrelsen att han avser lämna Avanza som VD. Styrelsen inleder nu arbetet med att hitta en ersättare. Arbetet leds av Avanzas styrelseordförande Sven Hagströmer. Rikard avser att frånträda VD-rollen när en efterträdare finns på plats, dock senast den sista juni 2024. Om ingen ersättare då finns på plats kommer Avanzas vice VD Gunnar Olsson att tillträda som tillförordnad VD.

Rikard Josefson tillträdde som VD för Avanza i november 2017. Avanza har sedan dess vuxit med över 1 000 000 kunder och mer än 400 miljarder kronor i sparkapital samtidigt som Avanza under samtliga dessa år vunnit pris för Sveriges nöjdaste sparare.

För att få en ordnad succession avser Rikard Josefson att säga upp sin anställning först när en ny VD tillträtt och överlämningen är slutförd, dock senast vid halvårsskiftet 2024. När en ny VD tillträtt övergår Rikard i anställning utan ledningsbefattning under sin fortsatta anställningstid, på i övrigt oförändrade villkor. Om ingen ersättare finns på plats vid halvårsskiftet 2024 tillträder Avanzas vice VD Gunnar Olsson som tillförordnad VD. Vid Rikard Josefsons uppsägning kommer gällande regler att tillämpas, vilket innebär sex månaders uppsägningstid under vilken Rikard fortsatt står till styrelsens förfogande.

”Jag har haft en fantastisk tid på Avanza. Jag är stolt över vår starka tillväxt och vårt unika kundfokus, och kan inte nog tacka alla medarbetare för ett magiskt samarbete under dessa år. Efter 37 operativa år i bankbranschen känner jag att det kommer att vara dags för andra uppdrag och har förhoppningar om att då ägna mig åt styrelsearbete och andra uppdrag där min kompetens och erfarenhet kan komma till nytta. Fram tills dess kommer jag fortsätta leda Avanza med full kraft och därtill bidra till en ordnad överlämning när min ersättare finns på plats”, säger Rikard Josefson, VD Avanza.

”Rikard har varit en mycket stor tillgång för Avanza under sina år vid rodret och varit instrumentell vad gäller bolagets fortsatta framgångar som utmanare på den svenska finansmarknaden. Han har bidragit med kunskap och trygghet under en period med ökade regelkrav på banker. Rikard har alltid haft Avanzas viktigaste mål för ögonen, nöjda kunder och engagerade medarbetare, och det arbetet har varit mycket framgångsrikt. Vi har idag ett betydligt större Avanza än när Rikard tillträdde, vilket varit till stor glädje för både aktieägare och kunder. Nu söker vi en ny kapten som med fortsatt trygghet och entusiasm kan styra skeppet Avanza mot nya djärva mål”, säger Sven Hagströmer, styrelseordförande Avanza.

För mer information vänligen kontakta: 
Rikard Josefson, VD, Avanza
070-206 69 55
E-post: rikard.josefson@avanza.se
Twitter: @avanzabank

Sven Hagströmer, styrelseordförande Avanza
070-728 81 92
E-post: Sven.Hagstromer@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1,7 miljoner kunder med över 700 miljarder SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar drygt 6 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste tretton åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir