Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Anders Karlsson lämnar Avanza och sin plats i koncernledningen

Anders Karlsson och Avanza har i en ömsesidig överenskommelse valt att gå skilda vägar. Anders började sin tjänst hos Avanza som Chief Product and Technology Officer (CPTO) och medlem av koncernledningen i juni 2023. Han lämnar sin tjänst idag.

”Anders har många goda kvalitéer och har redan hunnit bidra med flera kloka insikter och förbättringar i produktorganisationen. Dock har vi olika syn på ledarskapet inom Product and Tech och har därför kommit fram till att gå skilda vägar”, säger Gunnar Olsson, tillförordnad VD Avanza.

Rekryteringen av en ersättare påbörjas inom kort. Avanzas koncernledning består tills vidare av sju medlemmar.

För mer information vänligen kontakta: 
Gunnar Olsson, tf VD Avanza
070-162 75 07
Mejl: gunnar.olsson@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1,9 miljoner kunder med över 800 miljarder SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 7,1 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste 14 åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir