Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

April: Månadsstatistik*

Antalet kunder hos Avanza har under 2024 ökat med 63 200 och uppgick vid april månads slut till 1 964 300. Det innebär en ökning med 13 400 kunder netto i april. Nettoinflödet i april uppgick till 7 900 MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 29 900 MSEK hittills under 2024.

 apr-24mar-24Förändring
månad %
apr-23Förändring
år %
Kunder, st1 964 3001 950 80011 826 5008
      
Nettoinflöde, MSEK7 9007 70034 75066
      
Sparkapital, MSEK862 700858 9000722 50019
varav inlåning105 000103 800191 30015
varav Sparkonto28 50027 80038 810223
varav extern inlåning (Sparkonto+)41 90041 900034 50021
      
Internt finansierad utlåning, MSEK20 60020 300119 7005
varav värdepapperskrediter9 0108 74038 3608
varav bolån11 60011 600011 4002
Externa bolån (Bolån+), MSEK19 70019 600122 900-14
      
Antal courtagegenererande
notor per handelsdag, st**
158 400162 800-3149 2006
Omsättning i courtagegenererande
värdepapper per handelsdag, MSEK**
4 0904 300-53 51017
varav utlandshandel, MSEK800870-852054

* Siffror för innevarande månad är preliminära.
** Exklusive notor och omsättning för fonder samt courtagefria affärer såsom Avanza Markets och courtageklass Start.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sofia Svavar, Chef Kommunikation & Investerarrelationer, 070-761 80 53, sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1,9 miljoner kunder med över 800 miljarder SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 7,1 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste 14 åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir