Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Februari: Månadsstatistik*

Antalet kunder hos Avanza har under 2024 ökat med 32 900 och uppgick vid februari månads slut till 1 934 000. Det innebär en ökning med 17 700 kunder netto i februari. Nettoinflödet i februari uppgick till 6 210 MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 14 300 MSEK hittills under 2024.

I mitten av februari publicerades statistik från Sparbarometern avseende fjärde kvartalet 2023. Avanzas andel av sparmarknaden ökade till 7,1 procent från 6,5 procent i det tredje kvartalet och 6,4 procent ett år tidigare. Avanzas nettoinflöde i det fjärde kvartalet uppgick till drygt 18 mdr SEK, vilket motsvarar 100,1 procent av nettoflödet till sparmarknaden som under samma period också uppgick till drygt 18 mdr SEK. Nettoflödet till sparmarknaden påverkades av stora utflöden inom bankinlåning och privat försäkringssparande hos andra institut. Rullande 12M uppgick Avanzas andel av nettoflödet till 22,5 procent.

Avanzas marknadsandel avseende löpande premieinbetalningar till icke kollektivavtalad tjänstepension uppgick till 8,5 procent under 2023 enligt statistik från Svensk Försäkring, oförändrad från 8,5 procent ett år tidigare. Avanzas andel av premieinflödet till hela den svenska livmarknaden (inklusive kapitalförsäkring) för 2023 var 9,2 procent.

 feb-24jan-24Förändring
månad %
feb-23Förändring
år %
Kunder, st1 934 0001 916 20011 797 8008
      
Nettoinflöde, MSEK6 2108 080-234 64034
      
Sparkapital, MSEK816 800789 6003715 10014
varav inlåning102 500103 700-190 40013
varav Sparkonto27 30027 30004 090567
varav extern inlåning (Sparkonto+)42 00042 600-135 40019
      
Internt finansierad utlåning, MSEK20 30020 000119 7003
varav värdepapperskrediter8 8208 50048 3306
varav bolån11 50011 500011 3002
Externa bolån (Bolån+), MSEK20 00020 200-123 700-16
      
Antal courtagegenererande
notor per handelsdag, st**
151 900135 00013165 900-8
Omsättning i courtagegenererande
värdepapper per handelsdag, MSEK**
3 7203 180174 280-13
varav utlandshandel, MSEK7205702659022

* Siffror för innevarande månad är preliminära.
** Exklusive notor och omsättning för fonder samt courtagefria affärer såsom Avanza Markets och courtageklass Start.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sofia Svavar, Chef Kommunikation & Investerarrelationer, 070-761 80 53, sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1,9 miljoner kunder med över 800 miljarder SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 7,1 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste 14 åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir