Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Inbjudan till presentation av Avanzas resultat för helåret och fjärde kvartalet 2023

Fredag 19 januari kl. 07:45 publicerar Avanza bokslutskommuniké för 2023 och bjuder härmed in till resultatpresentation. Rapporten publiceras på www.avanza.se/ir.

Hållpunkter (CET)
07:45 – Bokslutskommunikén publiceras.

10:00 – Tillförordnad VD Gunnar Olsson och CFO Anna Casselblad presenterar resultatet. Efter presentationen finns möjlighet att ställa frågor. Presentation och frågestund hålls på engelska.

Webcast
Presentationen kan följas via denna länk:
https://edge.media-server.com/mmc/p/26e7n9pq/

Telefonkonferens
För att ansluta sig till telefonkonferensen, där det finns möjlighet att ställa frågor, behöver man registrera sig på förhand via denna länk:
https://register.vevent.com/register/BI1603b2234c4946769cc746b0cc78baf3

Läs mer på https://investors.avanza.se/ir/kalender/kommande-handelser/bokslutskommunike-2023/.

För mer information vänligen kontakta: 
Sofia Svavar, Chef Kommunikation & IR, 08-409 420 17
ir@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1,9 miljoner kunder med över 750 miljarder SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 6,5 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste 14 åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir