Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Januari: Månadsstatistik*

Antalet kunder hos Avanza har under januari ökat med 15 200 och uppgick vid januari månads slut till 1 916 200. Nettoinflödet i januari uppgick till 8 080 MSEK.

 jan-24dec-23Förändring
månad %
jan-23Förändring
år %
Kunder, st1 916 2001 901 10011 790 8007
      
Nettoinflöde, MSEK8 0805 990355 62044
      
Sparkapital, MSEK789 600781 7001712 20011
varav inlåning103 700106 100-292 00013
varav Sparkonto27 30026 80023 490682
varav extern inlåning (Sparkonto+)42 60042 700036 00018
      
Internt finansierad utlåning, MSEK20 00019 600219 6002
varav värdepapperskrediter8 5008 10058 2004
varav bolån11 50011 500011 4001
Externa bolån (Bolån+), MSEK20 20020 300024 000-16
      
Antal courtagegenererande
notor per handelsdag, st**
135 000132 8002158 100-15
Omsättning i courtagegenererande
värdepapper per handelsdag, MSEK**
3 1803 410-74 010-21
varav utlandshandel, MSEK5705308590-3

* Siffror för innevarande månad är preliminära.
** Exklusive notor och omsättning för fonder samt courtagefria affärer såsom Avanza Markets och courtageklass Start.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sofia Svavar, Chef Kommunikation & Investerarrelationer, 070-761 80 53, sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1,9 miljoner kunder med över 750 miljarder SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 6,5 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste 14 åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir