Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Maj: Månadsstatistik*

Antalet kunder hos Avanza har under 2024 ökat med 74 700 och uppgick vid maj månads slut till 1 975 800. Det innebär en ökning med 11 500 kunder netto i maj. Nettoinflödet i maj uppgick till 4 980 MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 34 900 MSEK hittills under 2024.

I mitten av maj publicerades statistik från Sparbarometern avseende första kvartalet 2024. Avanzas andel av sparmarknaden ökade till 7,5 procent från 7,1 procent i det fjärde kvartalet 2023 och 6,7 procent ett år tidigare. Andelen av nettoinflödet var 20,5 procent. Rullande 12M uppgick andelen av nettoinflödet till 21,7 procent.

Avanzas marknadsandel avseende löpande premieinbetalningar till icke kollektivavtalad tjänstepension uppgick under april 2023 – mars 2024 till 8,3 procent enligt Svensk Försäkring. Det var en minskning från 8,5 procent ett år tidigare. Avanzas andel av premieinflödet till hela den svenska livmarknaden (inklusive kapitalförsäkring) för de senaste tolv månaderna var 9,5 procent.

 maj-24apr-24Förändring
månad %
maj-23Förändring
år %
Kunder, st1 975 8001 964 30011 831 9008
      
Nettoinflöde, MSEK4 9807 900-376 310-21
      
Sparkapital, MSEK891 700862 7003722 40023
varav inlåning105 100105 000093 70012
varav Sparkonto28 30028 500-112 500126
varav extern inlåning (Sparkonto+)41 90041 900035 30019
      
Internt finansierad utlåning, MSEK20 50020 600019 4006
varav värdepapperskrediter8 9009 010-18 07010
varav bolån11 60011 600011 3003
Externa bolån (Bolån+), MSEK19 60019 700-122 500-13
      
Antal courtagegenererande
notor per handelsdag, st**
155 900158 400-2153 9001
Omsättning i courtagegenererande
värdepapper per handelsdag, MSEK**
3 7404 090-93 19017
varav utlandshandel, MSEK780800-347066

* Siffror för innevarande månad är preliminära.
** Exklusive notor och omsättning för fonder samt courtagefria affärer såsom Avanza Markets och courtageklass Start.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sofia Svavar, Chef Kommunikation & Investerarrelationer, 070-761 80 53, sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1,9 miljoner kunder med över 800 miljarder SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 7,5 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste 14 åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir