Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Mars: Månadsstatistik*

Antalet kunder hos Avanza har under 2024 ökat med 49 800 och uppgick vid mars månads slut till 1 950 800. Det innebär en ökning med 16 900 kunder netto i mars. Nettoinflödet i mars uppgick till 7 700 MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 22 000 MSEK hittills under 2024.

 mar-24feb-24Förändring
månad %
mar-23Förändring
år %
Kunder, st1 950 8001 934 00011 817 8007
      
Nettoinflöde, MSEK7 7006 210246 76014
      
Sparkapital, MSEK858 900816 8005715 70020
varav inlåning103 800102 500190 20015
varav Sparkonto27 80027 30026 760311
varav extern inlåning (Sparkonto+)41 90042 000034 90020
      
Internt finansierad utlåning, MSEK20 30020 300019 9002
varav värdepapperskrediter8 7408 820-18 5003
varav bolån11 60011 500111 4002
Externa bolån (Bolån+), MSEK19 60020 000-223 300-16
      
Antal courtagegenererande
notor per handelsdag, st**
162 800151 9007151 5007
Omsättning i courtagegenererande
värdepapper per handelsdag, MSEK**
4 3003 720163 80013
varav utlandshandel, MSEK8707202153064

* Siffror för innevarande månad är preliminära.
** Exklusive notor och omsättning för fonder samt courtagefria affärer såsom Avanza Markets och courtageklass Start.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sofia Svavar, Chef Kommunikation & Investerarrelationer, 070-761 80 53, sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1,9 miljoner kunder med över 800 miljarder SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 7,1 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste 14 åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir