Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Bolagsfakta

Avanza Fonder AB
Organisationsnummer: 556664-3531
Aktiekapital: 3 100 000 SEK

Tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder erhölls av Finansinspektionen den 3 maj 2006.

Tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder erhölls av Finansinspektionen den 29 april 2015.

Avanza Fonder AB är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ).

VD
Jesper Bonnivier

Ställföreträdande VD
Maria Wärn

Ordförande
Åsa Kjellander

Övriga ledamöter
Leemon Wu
Hans Toll
Rikard Josefson
Mattias Karldén