Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Välkommen till Avanza Fonder

2020-03-31:

Nu återupptar vi handeln i Avanzas fonder

2020-03-27:

Senarelagd handel i flera Avanzafonder

För mer information vänligen besök:

Fondbolagens förenings hemsida

2020-03-24:

Senarelagd av handel i Auto 1 och Avanza 50

För mer information vänligen besök:

Fondbolagens förenings hemsida

2020-02-05:

Avanza Europa startade till försäljning via Avanza Bank.


2019-12-17:

Avanza USA startade till försäljning via Avanza Bank.


2019-04-01:

Avanza Emerging Markets startade till försäljning via Avanza Bank.

2018-12-20:

Avanza Fonder får utmärkelsen ”Årets Sparnyhet” för lanseringen av Avanza Global.

”- Avanzas lansering av sin globalfond fick ett eget pris i år titulerat Årets Sparnyhet med motiveringen ”Billigt är bra. Därför prisar vi denna globala sparnyhet”” läs mer här.


2018-09-21:

Information om fusion av fonder:

Fusionerna av specialfonderna;
Avanza +BlackRock och Avanza Auto 1,
Avanza +East Capital och Avanza Auto 6,
Avanza +SKAGEN och Avanza Auto 4,

Har genomförts den 21 september 2018 i enlighet med den information som har gått ut till alla andelsägare.


2018-08-24:

Avanza Global startade till försäljning via Avanza Bank.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Innan du köper andelar i en fond rekommenderar vi att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr som du hittar här

Avanza Global, Avanza Emerging Markets, Avanza USA och Avanza Europa är matarfonder som placerar minst 85% (och i praktiken 100%) av sina medel i respektive mottagarfond.

Avanza Zero är en indexfond med målsättningen att uppnå en avkastning motsvarande SIX30RX-index.

Avanza Auto 1-6 och Avanza 50, 75 och 100 är specialfonder med tillstånd från Finansinspektionen att avvika från vad som gäller för värdepappersfonder. Samtliga specialfonder förvaltas genom fond-i-fondstrategier.