Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanza Bank publicerar årsredovisningen för 2010

Från och med idag, torsdagen den 17 mars 2011, finns årsredovisningen 2010 för Avanza Bank Holding AB (publ) tillgänglig på koncernens webbplats, avanza.com. 

Från och med 2009 har Avanza Bank valt att ha en helt webbaserad årsredovisning. Detta beslut ligger i linje med Avanza Banks internetbaserade affärsmodell och genom att avstå från att producera och distribuera en tryckt version av årsredovisningen görs även besparingar ur både miljö- och kostnadssynpunkt.


För mer information:

Birgitta Hagenfeldt, CFO Avanza Bank, telefon 073-661 80 04

avanzabank.se