Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanza Bank publicerar årsredovisningen för 2012

Från och med idag, onsdagen den 13 mars 2013, finns årsredovisningen 2012 för Avanza Bank Holding AB (publ) tillgänglig på koncernens webbplats, avanza.com. 

Avanza Bank har valt att ha en helt webbaserad årsredovisning. Detta beslut ligger i linje med Avanza Banks internetbaserade affärsmodell och genom att avstå från att producera och distribuera en tryckt version av årsredovisningen görs även besparingar ur både miljö- och kostnadssynpunkt. 


För mer information:

Birgitta Hagenfeldt, CFO Avanza Bank, telefon 073-661 80 04

avanzabank.se