Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanza publicerar årsredovisningen för 2007

 · Regulatorisk information

Från och med idag, onsdagen den 12 mars 2008, finns årsredovisningen 2007 för Avanza AB (publ) tillgänglig på koncernens webbplats, www.avanza.com.

Den tryckta versionen är under distribution och kan beställas via webbplatsen.

För mer information:
Nicklas Storåkers, VD Avanza, telefon 070-861 80 01