Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Juli: Fondspararna tog inte semester

Privathandeln i fonder fortsatte på hög nivå under juli, med nära ett
fondbyte per sparare. Därmed blev semestermånaden en av fondspararnas
mest intensiva månader.

”Regn och börsoro är bästa fondvädret. 4 av 10 har sett över sina fonder
under juli. Men de många köpen är endast små och försiktiga. Flest
sparare har valt korta räntefonder. För första gången är även Bric-
fonder* bland de mest köpta. Spararna ser dem som tryggare
tillväxtfonder, vilket visade sig vara helt rätt i juli”, säger Claes
Hemberg, sparekonom Avanza Bank.

För andra året i rad är fondspararna mycket aktiva i juli. Vårens och
försommarens börsras satte sin prägel på spararna i hängmattan.
Försäljningarna ökade 20 procent, medan köpen föll 6 procent.
”Varannan krona går till kortsiktiga fonder. En av tre gick till
räntefonder och en av fem gick till lågriskhedge. Mycket pengar har
istället gått till bankkonto, vilket är det sämsta valet på många år.
Den nu höga inflationen äter upp sparpengarna på bankkonto”, säger
Hemberg.
Ovanlig många sparare är däremot aktiva och byter fonder. Hela 37
procent av fondspararna gjorde ett fondbyte under julimånaden. Det är
lägre än årssnittet 47 procent men ändå högt med tanke på att juli är
den stora semestermånaden.

Bric-fonder första gången
Fondspararnas försiktighet märks också i valet av tillväxtfonder.
”Efter 10 års sparande i enskilda tillväxtregioner har nu spararna för
första gången istället valt breda Bric-fonder*. Detta är vad många
sparare behöver för att få en jämnare tillväxt i sitt sparande. Enskilda
tillväxtfonder har svängt kraftigt i år. Här kan Bric-fonder vara en
lugnande medicin”, säger Hemberg.

Spararna väljer bort oljefonder
De mest sålda fonderna är de oljetunga Ryssland-, Östeuropa- och
Latinamerikafonderna. Samma fonder låg i köptoppen under juni då
oljepriset steg kraftigt. Sommaren prisfall på olja fick däremot
spararna att sälja. Säljtoppen består annars av idel tillväxtregioner.
”Snittspararen i tillväxtfonder har idag endast två olika regioner. Det
är en fördubbling jämfört för bara några år sedan. När börserna skakar
märks att spararna inte har tålamod och många säljer. För dem skulle
bredare tillväxtfonder kunna vara ett bättre alternativ”, säger Hemberg.

*Bric-länderna är de fyra stora länderna Brasilien, Ryssland, Indien
och Kina, vilka i kraft av sin växande medelklass på över 1 miljard
människor väntas dominera världshandeln inom de närmaste decennierna.


Fondhandel

Fondhandel Förändring Förändring jul jun jul-07
1 månad 1 år
Fondaffärer, st -1 % 2 % 82 500 83 500 81 000
Fondaffärer per +-0 % 8 %
dag 2 800 2 800 2 600
Fondaffärer per -1 % -34 % 0,9 0,9 1,4
fondkonto och
mån
Omsättning i -50 % 13 % 9 % 8 % 18 %
fondsparandet**


Källa: Avanza Bank

** Fondhandelns omsättning för månaden i relation till det totala
sparkapitalet i fonder.


För mer information:
Claes Hemberg, sparekonom Avanza Bank, telefon 070-861 80 47

Ladda ner