Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanza Bank publicerar årsredovisningen för 2008

 · Regulatorisk information

Från och med idag, måndagen den 23 mars 2009, finns årsredovisningen 2008 för Avanza Bank Holding AB (publ) tillgänglig på koncernens webbplats, avanza.com.

Den tryckta versionen är under distribution och kan beställas via webbplatsen.

För mer information:
Nicklas Storåkers, VD Avanza Bank, telefon 070-861 80 01
avanzabank.se