Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanza Bank publicerar årsredovisningen för 2009

 · Regulatorisk information

Från och med idag, fredagen den 19 mars 2010, finns årsredovisningen 2009 för Avanza Bank Holding AB (publ) tillgänglig på koncernens webbplats, avanza.com. Som ett nytänkande bolag har Avanza Bank valt att från och med 2009 ha en helt webbaserad årsredovisning. Detta beslut ligger i linje med Avanza Banks internetbaserade affärsmodell och genom att avstå från att producera och distribuera en tryckt version av årsredovisningen görs även besparingar ur både miljö- och kostnadssynpunkt. För mer information: Birgitta Hagenfeldt, CFO Avanza Bank, telefon 073-661 80 04 avanzabank.se

Ladda ner