Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Antal aktier i Avanza Bank

 · Regulatorisk information

Antalet aktier i Avanza Bank Holding AB (publ) har förändrats på grund av genomförd nyemission till följd av lösen av teckningsoptioner, i enlighet med beslut vid årsstämma den 15 april 2008.

Idag, sista handelsdagen i månaden, finns totalt 28 538 073 aktier i bolaget. Aktierna berättigar till lika många röster.

För mer information: 
Birgitta Hagenfeldt, CFO Avanza Bank, telefon 073-661 80 04

avanzabank.se

Ladda ner